[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.06 18:42
webmaster@nuug.no

Årsmøtet i NUUG, 2006-03-14

Samt medlemsmøte, NUUG Oslo, om Introduksjon til ITIL (ISO 20000).

Til medlemmene i NUUG

Innkalling til ordinrt rsmte 

Tid: tirsdag 14. mars kl 18.00 - 18:30
Sted: Hgskolen i Oslo, avdeling for ing. utdanning,
   Cort Adelers gt. 30, 0254 Oslo
 
Dagsorden i henhold til vedtektene:

1  Valg av mteleder og referent
2  Valg av to medlemmer til undertegne protokollen
3  Innkallelsens lovlighet
4  Forslag til rsberetning
5  Regnskap
6  Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
     o Formann
     o 4 styremedlemmer
     o 2 varamenn
     o 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
     o Valgkomit p 3 medlemmer
7  Fastsettelse av kontingenten for 2007
8  Forslag til revider budsjett for 2006 og budsjett for 2007
9  Forslag til endringer av vedtekter
10  Forslag fra styret angende utnevnelse av resmedlem
11  Eventuelt

Styret foreslr Petter Reinholdsen som mteleder og Morten Kjelkenes som referent.

Vedlegg
a) Sak 4: Forslag til rsberetning
b) Sak 5: Forslag til regnskap, balanse og rapport fra revisor for 2005
c) Sak 6: Forslag til nytt styre og andre tillitsmenn
d) Sak 7: Forslag til kontingentsatser for 2007
e) Sak 8: Forslag til revidert budsjett for 2006 og budsjett for 2007
f) Sak 9: Styrets forslag til vedtektsendringer
g) Sak 10: Styrets forslag til utnevnelse av resmedlem (saken legges
      fram p mtet)


Oslo, den 15. februar 2005
Styret i NUUG

Dokumenter:

Etter årsmøtet vil Tore Audun Høie presentere temaet Introduksjon til ITIL (ISO 20000).

Interesserte kan ta en titt på sakspapirer og referat fra fjorårets årsmøte.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne, men kun medlemmer har stemmerett. Arrangementet er gratis. Vel møtt!