[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.06 18:42
webmaster@nuug.no

Årsmøtet i NUUG, 2005-03-17

Samt medlemsmøte, NUUG Oslo, om stopping av Spam og Virus med Fri programvare.


Til medlemmene i NUUG

Innkalling til ordinrt rsmte 

Tid: torsdag 17. mars kl 18.00 - 18:30
Sted: Hgskolen i Oslo, avdeling for ing. utdanning,
   Cort Adelers gt. 30, 0254 Oslo
 
Dagsorden i henhold til vedtektene:

1  Valg av mteleder og referent
2  Valg av to medlemmer til undertegne protokollen
3  Innkallelsens lovlighet
4  rsberetning
5  Regnskap
6  Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
     o Formann
     o 4 styremedlemmer
     o 2 varamenn
     o 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
     o Valgkomit p 3 medlemmer
     o Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
7  Fastsettelse av kontingenten for kommende r
8  Forslag til budsjett for gjeldende og kommende r
9  Eventuelt

Styret foreslr Petter Reinholdtsen som mteleder og Morten Kjelkenes
som referent.

Vedlegg
a) Forslag til rsberetning
b) Forslag til regnskap, balanse og rapport fra revisor for 2004
c) Forslag til nytt styre og andre tillitsmenn
d) Forslag til kontingentsatser for neste r
e) Forslag til revidert budsjett for 2004 og budsjett for 2005Oslo, den 22. februar 2005
Styret i NUUG

vedlegg a) Forslag til rsberetning

vedlegg b) Forslag til regnskap, balanse og rapport fra revisor for 2004

vedlegg c) Forslag til nytt styre og andre tillitsmenn

 Valgkomiteen har besttt av Sindre Eltervg, Salve Nilsen og Magnar
 Helleren. Styremedlemmene Jon Petter Bjerke og Morten Kjelkenes er
 ikke p valg. Leder Petter Reinholdtsen, samt styremedlemmene
 Anders Nordby og Peter N. M. Hansteen og varamedlemmene Vidar Bakke
 og Gaute Nessan er p valg. Valgkomiteen har lagt fram flgende
 forslag til nytt styre og valgkomit (personer i parentes er ikke p
 valg):

  Formann
   Petter Reinholdtsen
  Styremedlemmer:
   (Jon Petter Bjerke)
   (Morten Kjelkenes)
   Peter N. M. Hansteen
   Heine Aarb
  Varamedlemmer:
   Gaute Nessan
   Vidar Bakke eller Terje Trane

  Valgkomiteen:
   Anders Nordby
   Morten Werner Olsen
   ???

 Styret foreslr at nvrende revisor fortsetter, og innstiller
 RMS Hasner AS som revisor.

vedlegg d) Forslag til kontingentsatser for neste r

 Kontingentsatsene foresls kt med 3 prosent. De er n 3750,- for
 bedriftsmedlemmer (1-3 personer) og 1000,- for ekstra person i
 bedrift, 1050 for personlige medlemmer og 250 for studenter.

 De foresls kt til 3860,- for bedriftsmedlemmer (1-3 personer) og
 1030,- for ekstra person i bedrift, 1080 for personlige medlemmer og
 255 for studenter.

vedlegg e) Forslag til revidert budsjett for 2004 og budsjett for 2005


Dokumenter:

Etter årsmøtet vil Torkel Hasle presentere temaet Stopp Spam og Virus med Fri programvare.

Interesserte kan ta en titt på sakspapirer og referat fra fjorårets årsmøte.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Vel møtt!