[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2023.03.24 12:41
webmaster@nuug.no

Årsmøtet i NUUG, 2004-03-18

Samt medlemsmøte, NUUG Oslo, om Programmeringsspråket Ruby.


Til medlemmene i NUUG

Innkalling til ordinrt rsmte 

Tid: torsdag 18. mars kl 18.00
Sted: Hgskolen i Oslo, avdeling for ing. utdanning, Cort Adelers
   gt. 30, 0254 Oslo
 
Dagsorden i henhold til vedtektene:

1  Valg av mteleder og referent
2  Valg av to medlemmer til undertegne protokollen
3  Innkallelsens lovlighet
4  rsberetning
5  Regnskap
6  Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
     o Formann
     o 4 styremedlemmer
     o 2 varamenn
     o 2 revisorer eller 1 autorisert revisor
     o Valgkomit p 3 medlemmer
     o Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
7  Fastsettelse av kontingenten for kommende r
8  Forslag til budsjett for gjeldende og kommende r
9  Forslag til endringer av vedtekter 
10 Andre innkomne forslag
11 Eventuelt

Vedlegg
a) Forslag til rsberetning
b) Forslag til regnskap
c) Forslag til nytt styre og andre tillitsmenn
d) Forslag til kontingentsatser for neste r
e) Forslag til budsjett
f) Forslag til vedtektsendringer 
g) Mottatte forslagOslo, den 24. mars 2004
Styret i NUUG

vedlegg a) Forslag til rsberetning

vedlegg b) Forslag til regnskap

vedlegg c) Forslag til nytt styre og andre tillitsmenn

 Valgkomiteen har besttt av Dag Asheim, Magnar Helleren og Thomas
 Lundquist. De vil legge fram forslag til nytt styre og valgkomit
 p mtet.

 Styret foreslr at nvrende revisor fortsetter, og innstiller RMS
 Hasner AS som revisor.

vedlegg d) Forslag til kontingentsatser for neste r

 Kontingentsatsene foresls uendret. De er n 3750,- for
 bedriftsmedlemmer (1-3 personer) og 1000,- for ekstra person i
 bedrift, 1050 for personlige medlemmer og 250 for studenter.

vedlegg e) Forslag til revidert budsjett for 2004 og budsjett for 2005

vedlegg f) Forslag til vedtektsendringer

 Ingen forslag er mottatt.

vedlegg g) Mottatte forslag

 Ingen forslag er mottatt.


Dokumenter:

Etter årsmøtet vil Johannes Brodwall gi oss en en introduksjon til programmeringsspråket Ruby.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Vel møtt!