[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.06 18:42
webmaster@nuug.no

Innkalling til ordinært årsmøte 2003

Tid:
torsdag 15 mai 2003 kl 18.00
Sted:
Høgskolen i Oslo, avdeling for ing. utdanning, Cort Adelers gt. 30, 0254 Oslo

Dagsorden i henhold til vedtektene:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Innkallelsens lovlighet
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
  • Formann
  • 4 styremedlemmer
  • 2 varamenn
  • 2 revisorer
  • Valgkomite på 3 medlemmer
  • Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
 7. Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 8. Forslag til budsjett for kommende år
 9. Forslag til endringer av vedtekter
 10. Andre innkomne forslag
 11. Eventuelt

Vedlegg:

 1. Forslag til årsberetning
 2. Forslag til regnskap
 3. Forslag til nytt styre
 4. Forslag til kontingentsatser for neste år
 5. Forslag til budsjett
 6. Forslag til vedtektsendringer
 7. Mottatte forslag

Oslo, den 23 april 2003
Styret i NUUG

Sakspapirene er tilgjengelig i PDF-format.

Før årsmøtet er det et dagsseminar om skolelinux.


Vedlegg c) Forslag til nytt styre

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Vedlegg d) Forslag til kontigentsatser for neste år

Kontingentsatsene foreslås uendret.

Vedlegg g) Mottatte forslag

Ingen forslag er mottatt.