[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2017-01-25 - Muntlig høring om DNS-beslaget og «Funksjonsfeil i ØKOKRIM»-kronikk

Det har vært stille i saken siden før jul, men for et par dager siden fikk vår advokat spørsmål fra Follo tingrett om det kunne passe med en muntlig høring 1. februar 09:00 til 16:00 i NUUG og EFNs forsøk på å få rettslig vurdering av politiets beslag av DNS-domenet popcorn-time.no. Det ligger dermed an til at vi kan få en dag i retten om en uke. Møtet er ennå ikke fastsatt, men vil formodentlig dukke opp på Follo tingretts side over når saker har fått fastsatt tid. Vi er blitt fortalt at det er ganske uvanlig å holde muntlig høring i en slik sak, og er spent på hva dette betyr for resultatet. Vi håper jo vi slipper å anke enda en gang, da pengene renner ut for å holde saken igang.

Og det er dyrt å få prøvd sin rett i Norge. Selv om NUUG har fått inn nesten 20 000,- i donasjoner for å kunne føre saken, så er det brukt mye mer enn dette på advokatutgifter så langt. Hvis du synes dette er en viktig sak og ønsker å støtte oss, så setter vi veldig stor pris på alle bidrag, både økonomiske og arbeidsmessige! Besøk NUUGs donasjonsside hvis du vil bidra økonomisk, og ta kontakt med sekretariatet hvis du kan bidra på annet vis.

Når det er sagt, så fikk vi ordentlig gladnyhet i dag. Vi ble tipset om at omtale er på trykk i Advokatbladet nr 1 2017 (side 49), der Kirill Miazine har fått inn en kronikk. Vi gjengir kronikken i sin helhet her etter avtale med forfatteren, slik at teksten er enklere tilgjengelig enn innebakt som bilde med PDF-innkapsling slik Advokatbladet publiseres:

Funksjonsfeil i ØKOKRIM

Av Kirill Miazine
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen

Vi kan si at det finnes en funksjonsfeil når det er avvik mellom hvordan en funksjon skal oppføre seg og hvordan den oppfører seg rent faktisk. Vi opplever stadige funksjonsfeil i all den teknologien som vi omgir oss med i det daglige. Det kan også være funksjonsfeil i statlige organer.

ØKOKRIMs stadige kamp først mot å la tingretten vurdere lovligheten av beslag i domenenavnet popcorn-time.no og deretter for å opprettholde beslaget indikerer en slik funksjonsfeil i dette organet. Feilen består i at enkeltmennesker, som arbeider med de forskjellige sakene, og som dermed på mange måter kontrollerer ØKOKRIM som organ, glemmer at de er en funksjon for organet og begynner å oppføre seg som selvstendige aktører. Transocean-saken var et tragisk eksempel på hvilke konsekvenser slike funksjonsfeil kan få.

popcorn-time.no-saken kan også være en indikator på den samme feilen.

8. mars 2016 kom pressemeldingen om at ØKOKRIM har tatt beslag i domenet popcorn-time.no, og at de mistenker at domenet benyttes til "straffbar medvirkning" til brudd på åndsverklovens paragraf 2.

Bakgrunnen for mistanken om medvirkning er at domenet "bidrar til tilgjengeliggjøring av opphavskrenkende innhold ved å lenke til andre domener hvor nødvendig programvare kan lastes ned", og at det på domenet tilbys "informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer".

ØKOKRIM tok altså kontrollen over et domenenavn, fordi domenenavnet ble brukt til en side, som lenker til andre sider, hvor man kunne laste ned programvare som i seg selv ikke er ulovlig, og fordi nettsiden hadde informasjon om denne programvaren.

Flere andre jurister har uttrykt at ØKOKRIM nok strekker medvirkningsbegrepet meget langt, og med en begrunnelse som på sikt kan svekke ytringsfriheten.

ØKOKRIM er nå i sin tredje runde i Follo tingrett, etter at IMC AS, IMCASREG8, Elektronisk Forpost Norge og Norwegian Unix Users Group har sendt en begjæring om overprøving av ØKOKRIMs beslutning av beslag.

Retten er blitt bedt om å vurdere om ØKOKRIMs beslag i domenenavnet har vært rettmessig. To tidligere forsøk endte med en avvisning, fordi de som søkte om rettens hjelp til å vurdere spørsmålet ikke hadde nødvendig straffeprosessuell nærhet til saken. Nå er det altså ny runde i Follo tingrett og ØKOKRIM har sendt inn sine kommentarer. For meg er det uforståelig hvorfor ØKOKRIM ikke bare godtar at retten vurderer dette spørsmålet? Det ville bidratt til å øke tillit til organet. Det som derimot skjer, er at funksjonen politiadvokat i ØKOKRIM opptrer som en person, og dessverre medfører dette ofte at det blir aller viktigst å forsvare sine egne avgjørelser, fremfor å opptre objektivt og i samsvar med det som en korrekt funksjon krever.

Jeg minner om at domenenavnet ble tatt fordi den ble brukt til en webside, som hadde lenker til andre websider, hvor man kunne laste ned programvare, som kunne brukes til å se på filmer, som ble lagt ut i strid med opphavsretten.

Det er nok helt riktig, at det er stor mengde filmer som legges ut ulovlig. Hvorfor glemmer man da at det også er en viss mengde filmer, som ligger ute helt lovlig? Nettstedet The Public Domain Review har oversikt over bilder, bøker, filmer, musikk, som ikke lenger er vernet av opphavsretten. The Internet Archive har over 2 millioner lovlige videoer og filmer. Filmene kan lastes ned ved hjelp av den samme teknologien, som ligger bak Popcorn Time. Likevel skriver ØKOKRIM at Popcorn Time har ingen lovlig anvendelse.

Den ukjente personen, som hadde opprettet popcorn-time.no, hadde lagt ut en advarsel til alle besøkende: "Før du fortsetter, bør du være klar over av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig. Mye av innholdet i disse tjenestene er opphavsrettsbeskyttet materiale som deles og lastes ned uten tillatelse fra eierne og produsenter av materialet. Bruk av disse tjenestene vil ofte resultere i et brudd på opphavsrett, avhengig av hva du ser. Hvis du likevel velger å bruke tjenestene du lese om på dette området, gjør du det på egen risiko, og det anbefales å følge loven." ØKOKRIM leste denne advarselen på en spesiell måte, og mente at denne meldingen "underbygger gjerningspersonens straffverdighet, ved at vedkommende er fullt ut klar over at bruk av tjenesten som han eller hun tilrettelegger for i all hovedsak innebærer opphavsrettskrenkelser."

Påtelemyndigheten har en streng lovbestemt plikt til å være objektive. Det vi ser i popcorn-time.no-saken bærer preg av at organet forsøker å forsvare sine egne avgjørelser, fremfor å opptre ryddig og objektivt. Dette er en funksjonsfeil. Hvordan ellers skulle man komme til at det også var særlig skjerpende forhold i saken?

ØKOKRIM har hengt seg opp i domenenavn og henger ikke så godt med på den teknologiske utviklingen. Domenenavn er gammeldags teknologi. Iallfall hva gjelder bruk av domenenavn til vanlig nettsurfing. Det er nå blitt så mange toppnivådomener, at det å huske et domenenavn er nesten like vanskelig som å huske det underliggende internettadressen. Når folk hører om noe, f.eks. Popcorn Time, går de ikke inn i nettleseren sin og forsøker seg på forskjellige domenenavn i adressefeltet. Det folk gjør er å skrive "popcorn time", trykke ENTER og så la søkemotoren gjøre resten. Hvis jeg nå skriver at mer informasjon om EFNs og NUUGs aksjon mot ØKOKRIM finnes på Internett, vil de fleste skrive "NUUG ØKOKRIM popcorn time" i sin nettleser, ingen normale mennesker vil klage på at jeg ikke har oppgitt nettadressen til siden hos NUUG, hvor slik informasjon kan finnes...

Med sitt beslag av popcorn-time.no, sin pressemelding om beslaget, og all den publisiteten som saken har skapt, har ØKOKRIM bidratt til en mye sterkere spredning av informasjon om Popcorn Time, enn det innehaveren av siden noensinne kunne drømme om.

Merknad: forfatteren har i privat regi sendt en av de avviste begjæringene til Follo tingrett, men har for øvrig ikke vært engasjert i saken.

Kanskje vi ses på onsdag?

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.