Ikke rutbar trafikk fra andre steder

Sperre offisielt ikke rutbar trafikk (RFC1918 etc)

martians = "{ 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, \
       10.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 192.0.2.0/24, \
       0.0.0.0/8, 240.0.0.0/4 }"

block drop in quick on $ext_if from $martians to any
block drop out quick on $ext_if from any to $martians