Filtrere for tjenester

Vi innfører servere i nettverket