Enkleste oppsett

/etc/rc.conf[.local]

pf=YES                # aktiver pf
pf_rules=/etc/pf.conf # angi hvilken fil som inneholder regler

aktiver med

peter@skapet:~$ sudo pfctl -e ; sudo pfctl -f /etc/pf.conf