Første regelsett - enslig maskin

/etc/pf.conf

block in all
pass out all keep state

aktiver med

$ sudo pfctl -e ; sudo pfctl -f /etc/pf.conf