Andre loggverktøy

pfstat, samler PF-loggstatistikk i grafer (fine bilder for sjefer!), f eks her fra min hjemmegateway+

net/pfflowd, samler PF-loggdata og konverterer til Cisco NetFlow™ for viderebehandling (se også flowd fra samme utvikler)

SNMP net/net-snmp, PF-relaterte SNMP MIBer fra Joel Knight, http://www.packetmischief.ca/openbsd/snmp