Matche loggdata og regelsett

loggdata fra pflog inneholder regelnummer i aktivt regelsett

$ sudo tcpdump -nettti pflog0
tcpdump: WARNING: pflog0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on pflog0, link-type PFLOG
Sep 13 15:26:52.122002 rule 17/(match) pass in on epic0: 91.143.126.48.46618 >
194.54.103.65.22: [|tcp] (DF)
Sep 13 15:28:02.771442 rule 12/(match) pass in on epic0: 194.54.107.19.8025 >
194.54.107.18.8025: udp 50
Sep 13 15:28:02.773958 rule 10/(match) pass in on epic0: 194.54.107.19.8025 >
194.54.103.65.8025: udp 50
Sep 13 15:29:27.882888 rule 10/(match) pass in on epic0: 194.54.107.19.29774 >
194.54.103.65.53:[|domain]
Sep 13 15:29:28.394320 rule 12/(match) pass in on epic0: 194.54.107.19.29774 >
194.54.107.18.53:[|domain]

jamfør med pfctl -vvsr

$ sudo pfctl -vvsr
@0 scrub in all fragment reassemble
 [ Evaluations: 6116699  Packets: 3069556  Bytes: 646214426  States: 0   ]
 [ Inserted: uid 0 pid 2006 ]
@0 block return log all
 [ Evaluations: 102723  Packets: 2539   Bytes: 269448   States: 0   ]
 [ Inserted: uid 0 pid 2006 ]
@1 block return log quick from <bruteforce:1> to any
 [ Evaluations: 102723  Packets: 40    Bytes: 2384    States: 0   ]
 [ Inserted: uid 0 pid 2006 ]
@2 anchor "ftp-proxy/*" all
 [ Evaluations: 102683  Packets: 28044   Bytes: 22617668  States: 0   ]
 [ Inserted: uid 0 pid 2006 ]