⇐ Nyheter fra NUUG

2006-04-30 - "Hva bør NUUG drive med framover"

NUUGs leder Petter Reinholdtsen har sendt ut en plan for hva NUUG bør drive med framover.