[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2011-08-14 - Pressemelding: Stor suksess for FiksGataMi

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2011-08-14

Stor suksess for FiksGataMi

Siden lanseringeringen av FiksGataMi i mars har mer enn 4000 innbyggere bidratt i å melde inn mer enn 6000 saker til det offentlige. FiksGataMi er en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer i det offentlige rom til lokale myndigheter i hele landet. Via nettstedet www.fiksgatami.no har innbyggerne rapportert problemer i sitt lokalmiljø. FiksGataMi dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde.

35 kommuner omfavner FiksGataMi

Så langt har 35 kommuner valgt å tilby FiksGataMi som en del av sine nettbaserte tjenester.

-- FiksGataMi er en tjeneste for innbyggerne i alle landets kommuner, men det er ekstra hyggelig at disse kommunene ser verdien i å tilby FiksGataMi som en del av sine egne tjenester. Vi har fått masse positiv respons fra både innbyggere og det offentlige etter lanseringen, og mer enn 1800 av problemene rapportert via FiksGataMi er løst, sier leder i foreningen NUUG, Petter Reinholdtsen.
-- Kommunene ser verdien i at FiksGataMi gjør det enklere for deres innbyggere å melde feil til kommunen og ut fra dette valgt å tilby FiksGataMi som en egen tjeneste fra kommunen, sier Christer Gundersen, Utviklingsleder for offentlig sektor i Friprogsenteret. At nærmere 10% av kommunene på så kort tid har tatt i bruk FiksGataMi som en del av sine egne tjenester, viser fleksibiliteten i løsningen og hvilken verdi den har for kommunene og innbyggerne, forteller Gundersen.

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som har ansvaret. FiksGataMi sender melding til myndighetene basert på den geografiske plasseringen av problemet, etter at innbyggeren har markert på et kart hvor problemet befinner seg. Tjenesten bruker kartdata fra OpenStreetMap.

FiksGataMi er opprettet etter initiativ fra foreningen NUUG, og er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter, basert på fri programvare fra britenes mySociety. Tjenesten er satt opp og drives av frivillige i foreningen NUUG.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen, ansvarlig for offentlig sektor i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan kontaktes via fiksgatami (at) rt.nuug.no.

Referanser

Eksempler på kommunal bruk

Tagger: fiksgatami, nuug, pressemelding.