[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2017-05-06 - Pressemelding: Popcorn-time.no - NUUG og EFN vinner frem med sin anke i popcorn-time.no saken

Det er vanskelig å lese beslutningen(17-041336SAK-BORG/04) som noe annet enn en komplett seier, selv om dette bare er et trinn på stigen. Lagmannsretten kritiserer tingretten for å ikke tilstrekkelig behandle sakene og instruerer tingretten om å behandle følgende saker mer grundig.

  • Er beslaget forholdsmessig?
  • Er softwaren Popcorn-Time ulovlig i seg selv?
  • Er IMC (ISPen) regnet som siktet og dermed har rett til å se bevisene?

"Kampen for frihet på Internet fortsetter med uforminsket engasjement!" sier NUUG-leder Hans-Petter Fjeld.

"Vi er dypt skuffet over tingrettens slette håndtverk og gleder oss over at lagmannsretten er enig med oss." - sier NUUG-leder Hans-Petter Fjeld

Saken

Økokrim tok i mars 2016 beslag i domenet popcorn-time.no. Det ble tatt beslag i domenet og det ble blant annet benyttet ransakelse av styreleder i ISPen som var i besittelse av domenet, der deres regnskap ble beslaglagt. Etter NUUG og EFNs syn er beslag av domener noe som kun kan skje etter dom, grunnet Grunnlovens forbud mot forhåndssensur.

Om NUUG

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for spredning av UNIX-lignende systemer, fri programvare og åpne standarder i Norge. Foreningen blev dannet i 1984 med det formål å øke interessen for bruk av UNIX, og å stimulere til utveksling av informasjon og erfaring mellom brukerer. NUUG er den norske greina av den internasjonale organisasjonen USENIX («The Advanced Computing Systems Association»). NUUG har i dag 267 personlige medlemmer og 42 firmamedlemmer.

Om EFN

EFN er en digital menneskerettighetsorganisasjon. Sentralt i dette arbeidet har de senere årene vært arbeide rettet mot sensur, overvåking og misbruk av håndhevelse av opphavsrettslovgivningen på internett. En viktig del av dette arbeidet er ytringsfrihet i IT-samfunnet, herunder særlig ytringsfrihet på internett. EFN er en del av den europeiske rettighetsorganisasjonen EDRi. EFN har i dag ca. 535 medlemmer. bestående av både personlige og ikke-personlige medlemmer.

Kontaktpersoner

NUUG-leder Hans-Petter Fjeld
epost sekretariat (at) nuug.no.
tlf +47 95728209

Referanser

Tagger: dns-domenebeslag, nuug, pressemelding.