[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-05-19 - Pressemelding: Popcorn-time.no - NUUG og EFN anker beslutning om rettslig prøving av saken og får med seg juridisk eier IMCASREG8

Popcorn-time.no ble besluttet beslaglagt av Økokrim den. 7. mars 2016, begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt Økokrim og tingretten om rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving og tingretten konkluderte med at NUUG og EFN ikke er tilstrekkelig berørt av beslaget til å få en dommer til å vurdere det.

Når vi nå anker saken har vi fått med oss juridisk eier, foreningen IMCASREG8, som partshjelper, da vi er av den oppfatning at dette styrker vår rettslige stilling.

IMCASREG8 er en forening som er etablert for å muliggjøre registrering av .no-domener for enheter som ikke er etablert i Norge. Registraren IMC AS tilbyr denne tjenesten og har blant annet fungert som registrar av popcorn-time.no. IMC AS og selskapets regnskapsfører ble utsatt for ransaking i forbindelse med beslaget og er derfor særlig berørt.

NUUG og EFN anser saken som prinsipielt viktig da beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt, åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn uten annet grunnlag enn mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er svært inngripende og utgjør en form for forhåndssensur som griper direkte inn i Grunnlovens §100.

Temaet for nyhetsnettstedet popcorn-time.no er Popcorn Time, en fri programvareløsning som kombinerer oppslag i katalogtjenester/søkemotorer og nedlasting med Peer-to-Peer-teknologien BitTorrent med en innebygd videoavspiller. Den kan både brukes til å spille av lovlig videomateriale slik f.eks. NRK og BBC har lagt ut, og videomateriale som er lagt ut i strid med rettighetshavers ønsker.

«Noe av det som gjør oss opprørt, er at DNS-adressen til et nyhetsnettsted om et stykke fri programvare som har både lovlige og ulovlige bruksområder blir fjernet uten domstolkontroll», sier NUUGs leder Hans-Petter Fjeld.

«Vi ønsker at norske DNS-adresser ikke skal kunne fjernes uten at domstolene er involvert, og synes det er et merkelig grunnlag for å skjule omtale av verktøy som har både lovlige og ulovlige bruksområder. Det er jo fullt lovlig å bruke Popcorn Time til å f.eks. laste ned NRKs opptak fra Bergensbanen.»

De som ønsker å støtte dette forsøket på å få domstolvurdering av beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no kan donere penger til NUUG og EFNs «forsvarskasse». En kan donere ved hjelp av bankoverføring, Bitcoin (for første gang i Norge) og "Vipps" (kun EFN).

NUUG og EFN er ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og UNIX-lignende systemer. Domenebeslaget i denne saken bidrar til usikkerhet om hva som lovlig kan publiseres på nettsider uten å risikere at domenet beslaglegges. Siden fri programvare er ment å kunne deles fritt rammer dette spesielt hardt.

EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT- samfunnet, derunder rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent Internett uten ubegrunnede myndighetsinngrep.

Kontaktpersoner

NUUG-leder Hans-Petter Fjeld
epost sekretariat (at) nuug.no
tlf +47 95728209

Referanser

Tagger: dns-domenebeslag, nuug, pressemelding.