[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2011-12-08 - Pressemelding: Personvern-julegave fra NUUG

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2011-12-08

Personvern-julegave fra NUUG

I år er NUUG glad for å gi foreningen Digitalt Personvern en julegave for sitt viktige initiativ for å fremme borgerrettigheter og demokrati i Norge. Foreningen Digitalt Personvern får en gave som NUUG håper kan bidra til å bringe prosjektet fremover, og inspirere andre til å bidra på samme måte.

Foreningen Digitalt Personvern er opprettet for å jobbe for å stoppe datalagringsdirektivet, den massive overvåkningen av kommunikasjonsmønstret til alle i Norge som ble vedtatt innført i april 2011. Datalagringsdirektivet, som ble vedtatt med et flertall bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, innebærer en markant endring i rettsforholdene i Norge, der en går fra å overvåke de som er mistenkte for noe kriminelt til å overvåke også folk som ikke er mistenkte. Foreningen Digitalt Personvern samler nå inn penger for å få prøvd datalagringsdirektivet for retten.

Lovendringen innebærer elektronisk brev- og besøkskontroll for hele folket. All bruk av epost og mobiltelefon blir registrert, og detaljer om hvem som kommuniserer med hvem og hvor de befinner seg blir lagret i tilfelle politiet eller overvåkningspolitiet vil vite det en gang i fremtiden. Politiet vil kun få tilgang på bakgrunn av rettskjennelser, mens overvåkningspolitiet ikke trenger gå til domstolene for å få tilgang. I tillegg kan private få tilgang via domstolene i forbindelse med rettstvister.

«I hvert eneste europeiske land hvor den nasjonale implementeringen av datalagringsdirektivet har blitt prøvd for nasjonale domstoler, har den blitt ansett som lovstridig» sier NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Det er heller ingenting som tyder på at datalagringsdirektivet vil ha den positive effekten på oppklaring av kriminalitet som politimyndighetene hevder, noe selv den tidligere danske overvåkningssjefen Hans Jørgen Bonnichsen fortalte til Aftenposten 2011-12-05. Det er flere tiår siden alvorlig kriminalitet ble avtalt på epost og telefon.

NUUG donerer 25 000,- til foreningen Digitalt Personvern, og oppfordrer alle, både medlemsbedrifter og andre, om å bidra med penger til foreningen Digitalt Personvern, slik at lovligheten av datalagringsdirektivet kan bli prøvd for retten og forhåpentligvis bli forkastet i Norge.

«Dette synes vi er veldig gledelig. Vi synes også det er interessant at de første større bidragene kommer fra miljøer med høy teknologisk kompetanse. Det skyldes sannsynligvis at disse miljøene har forstått hvor gjennomgripende endringene datalagringsdirektivet innebærer i praksis er», sier Georg Apenes, leder for Digitalt Personvern.

NUUG er en åpen medlemsforening for folk som har interesse av fri programvare, åpne standarder og unix-lignende operativsystemer, og ble stiftet 7. juni 1984.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere at hungry.com

Hans-Petter Fjeld, medlem av styret i NUUG
Epost: atluxity at 1kb.no
Mobil: +47 95728209

Georg Apenes, leder av Digitalt Personvern
Mobil: +47 90919944

Tagger: datalagringsdirektivet, dld, nuug, pressemelding.