[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-04-18 - Pressemelding: NUUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven. På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en begjæring om rettslig prøving av beslaget til Økokrim. I forkant hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt ja til å støtte henvendelsen, slik at begjæringen om rettslig prøving kommer fra våre to organisasjoner.

NUUG og EFN anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet for retten.

Mer om bakgrunnen kan leses på http://www.nuug.no/news/Bakgrunn_for_begj_ringen_om_rettslig_pr_ving_for_DNS_domenebeslag_av_popcorn_time_no.shtml.

NUUG og EFN er ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og UNIX-lignende systemer. Domenebeslaget i denne saken bidrar til usikkerhet om hva som lovlig kan publiseres på nettsider uten å risikere at domenet beslagslegges. Særlig gjelder dette siden fri programvare er ment å kunne deles fritt.

EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT- samfunnet, derunder rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent internett uten ubegrunnede myndighetsinngrep.

Kontaktpersoner

Tagger: dns-domenebeslag, nuug, pressemelding.