[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2011-03-07 - Pressemelding: NUUG lanserer FiksGatami

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2011-03-07

NUUG lanserer FiksGatami

NUUG lanserer i dag FiksGataMi som en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter.

FiksGataMi er et nettsted som lar innbyggerne rapportere problemer i sitt lokalmiljø. Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Ved å besøke www.fiksgatami.no kan hvem som helst melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet.

Innbyggere skal kunne melde problemer i sitt nærområde, uten å tenke på hvilken offentlig virksomhet som er ansvarlig, sier Petter Reinholdtsen, prosjektleder for FiksGataMi og leder i Norwegian Unix User Group (NUUG). Prosjektet er basert på fri programvare og teknologien er utviklet i samarbeid med det engelske prosjektet FixMyStreet fortsetter Reinholdtsen.

FiksGataMi benytter det dugnadsbaserte kartet OpenStreetMap som i enkelte områder kan være av varierende kvalitet, men i de store byene og tettstedene er det fullt på høyde med blant annet Google Maps og Statens kartverk. Innbyggere kan også bidra til å forbedre kartgrunnlaget ved å besøke OpenStreetMap.org. Dagens lansering ble mulig da NUUG sist uke lanserte tjenesten mapit.nuug.no som gir maskinell tilgang til informasjon om geografisk plassering for blant annet kommune og fylkesgrenser.

FiksGataMi er en tjeneste som dekker alle norske kommuner, noe som skiller den fra lignende tjenester som er lansert tidligere, sier fungerende direktør i Friprogsenteret Christer Gundersen. Noen kommuner har gjort lignende prosjekter tidligere men da begrenset til det området deres kommune dekker. FiksGataMi gjør det også mulig for brukerne selv å melde fra når problemer er løst. Dette er helt nytt og er på mange måter som å flytte litt av saksbehandlingen ut til innbyggerne, poengterer Gundersen.
NUUG's Fiksgatami.no er et godt eksempel på hva som gjør fri programvare gjort riktig, så uslåelig bra. Tjenesten ble utviklet utrolig raskt. Det tok bare en måned å skape hva som i effekt er en fullt utviklet uoffisiell nasjonal eborger-tjeneste, på nivå med de beste i klassen, sier Tom Steinberg, direktør av mySociety.

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt

Organisasjonen mySociety i England har utviklet nettstedet FixMyStreet siden 2007. Teknologien bak FiksGataMi utvikles idag som et samarbeid mellom NUUG i Norge og mySociety i England. Med dette blir FiksGataMi et europeisk prosjekt. FixMyStreet i England mottar og sender videre rundt 2000 meldinger pr. uke.

Tjenesten er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG, pere@hungry.com

Christer Gundersen, fungerende direktør i Friprogsenteret, christer@friprog.no, 934 11 360

Referanser

Tagger: fiksgatami, nuug, pressemelding.