[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2011-09-12 - Pressemelding: FiksGataMi lanserer ny og mer brukervennlig utgave

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2011-09-12

2011-09-12 Pressemelding: FiksGataMi lanserer ny og mer brukervennlig utgave

FiksGataMi lanserer i dag en ny og mer brukervennlig versjon som gjør det enklere for både innbyggere og kommuner å bruke løsningen. Nå kan innbyggere opprette egen konto på nettstedet for å følge opp sine saker, mens kommuner og andre offentlige etater får utvidet mulighet til å oppdatere status på saker som angår dem. Den nye utgaven har også fått kartvisning av problemene rapportert til hver enkelt mottaker i det offentlige.

- For oss handler det om å engasjere innbyggere som ønsker å bidra i denne nasjonale dugnaden. Det er derfor viktig å gjøre FiksGataMi så brukervennlig som mulig, sier leder i foreningen NUUG, Petter Reinholdtsen.

FiksGataMi har så langt registrert 6874 problemer fra 4851 personer, hvorav 2075 av problemene har fått status «fikset» satt av innbyggerne. 36 kommuner liker løsningen så godt at de har lenket til FiksGataMi fra sine egne nettsider.

FiksGataMi er en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer i det offentlige rom til lokale myndigheter i hele landet. Via nettstedet www.fiksgatami.no har innbyggerne rapportert problemer i sitt lokalmiljø. FiksGataMi dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde.

Åpne grensesnitt

NUUG har videreutviklet løsningen sammen med det engelske søsterprosjektet FixMyStreet, og støtter nå Open311, et maskinlesbart grensesnitt som blant annet kan brukes til å hente ut forskjellig data og statistikk. Open311 gjør det lett for mottaker å hente ut forskjellig data i standardisert form.

- Hadde alle kommuner implementert liknende grensesnitt kunne vi laget en bedre innsending av data inn til dem. Når vi nå har tatt denne standarden i bruk, håper vi kommunene følger etter, sier Reinholdsen.

Denne standardiseringen gjør det også lettere å hente ut statistikk, samt få rapporter rett i sine egne kartsystemer eller f.eks Google Maps.

Kontaktpersoner

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen, seniorrådgiver i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan kontaktes via fiksgatami at rt.nuug.no.

Referanser

Tagger: fiksgatami, nuug, pressemelding.