[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2009-11-13 - Pressemelding: En god start fra Statens Kartverk, men ...

Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2009-11-13

En god start fra Statens Kartverk, men ...

NUUG vil berømme Statens Kartverk for å ha tatt de første viktige skritt mot åpenhet ved at de tilgjengeliggjør kartbilder for gratis privat bruk. Vi håper samtidig at åpenhetspolitikken ikke stopper her, men at Kartverket tar steget fullt ut.

Det Statens Kartverk har gjort er å gi oss alle tilgang på ferdige kart, men med strenge bruksbegrensninger. Dette åpner for en rekke muligheter, men for å få til virkelig innovasjon og kreativitet trenger vi mer. Man kan bare bruke kartene på Kartverkets nåde, og det er ikke måten å lage varige og stabile tjenester.

Det er ikke optimalt at Kartverket forsøker å konkurrere med f.eks Google Maps for offentlige midler.

«Kartverket burde gitt ut rådata og overlatt til det private initiativ å lage sluttbrukertjenester. Selvstendige utviklere, oppstartsfirma og andre ville da kunne tilføre kreativitet og nye måter å bruke all den informasjonen som ligger i dette datamaterialet, til vårt felles beste» sier NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Dersom en gründer har en íde om et nytt produkt som trenger kartdata, så er kostnaden ved å bruke dette så høy at det for de fleste ikke vil være mulig. Det er bare store selskap som har de finansielle midlene som skal til. I USA ble offentlige kartdata gjort fri for all bruk for mange år siden. Studier viser at de offentlige inntektene økte, kanskje med en ti-gang, ettersom de fikk en oppblomstring av ny virksomhet.

Kartverket påstår at det kun er store systemleverandører og profesjonelle som sitter på den kompetansen som skal til for å utnytte datagrunnlaget. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det er en rekke fri programvare-prosjekter som i dag gjør avansert GIS-bruk, og det finnes tilgjengelig gratis verktøy som konverterer fra Kartverkets dataformat (SOSI) til andre formater. NUUG har en egen kartgruppe som jobber med utvikling av fri programvare og spredning av kunnskap rundt dette.

I dag er OpenStreetmap.org et bedre tilbud til mange av de som trenger kartdata. OpenStreetMap gir ut data uten kunstige bruksbegrensninger, og lar alle få full tilgang til både grunnlagsdata og ferdig produserte kart.

NUUG ber om at dataene fra Statens Kartverk, som vi alle har vært med å betale for gjennom skatteseddelen, blir fritt tilgjengelige for nedlasting, endring og videredistribusjon uten bruksbegrensinger. Vi vil samtidig invitere Kartverket til et samarbeid. NUUG sitter på mye kompetanse rundt lisenser for fri programvare og frie data, og kan bidra til at de norske kartdataene kan spres og brukes på best mulig måte for oss alle.

Kontaktpersoner

Magne Mæhre, aktiv i OpenStreetmap.org
Epost: magne.mahre (at) gmail.com

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere (at) hungry.com

Peter N. M. Hansteen
Epost: peter (at) nuug.no
Telefon: +47 980 71 263

Referanser

Tagger: kart, nuug, pressemelding.