[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-06-08 - Kirill Miazine: - «nysgjerrig, deretter skeptisk og til slutt nokså provosert»

De som har fulgt nyhetsbloggen til NUUG en stund vet at vi nå er involvert i et forsøk på å få Økokrims beslag av DNS-domenet popcorn-time.no prøvd på retten. Noen vet også at det var en annen som tok tak i saken før oss. Vi har klart å få et lite intervju med Kirill Miazine, som var den som tipset NUUG om muligheten for å prøve saken rettslig. Det er riktignok ikke første gang NUUG drar nytte av hans kompetanse. Han holdt foredrag for NUUG i 2008 om «Opphavsrettslige prinsipper og konsepter», og er velkjent i Perl-miljøet i Oslo som en jurist med Perl-peiling. Det var takket være hans initiativ av det ble gjort en henvendelse via Mimes brønn for å få innsyn hos Økokrim om «journaloppføringer for saker som gjelder belaglegging av DNS-domenet popcorn-time.no?», og takket være ham at medlemmene i NUUG og EFN gikk fra å hytte irritert med neven til å ta tak og sende inn en begjæring om rettslig prøving. Vi syntes derfor det var på tide å finne ut litt mer om ham.

Hvem er du og hva er bakgrunnen din?

Jeg har flere hatter, bl.a. juristhatt og kodehatt. De andre er ikke så interessante nå. Det som kanskje er interessant å nevne nå er at jeg arbeider som advokat i et advokatfirma med Norges beste avdeling for IT-rett og personvern. Jeg jobbet der siden 2006, så jeg har nå vært der i 10 år. Jeg også en viss teknologisk interesse: jeg tror jeg begynte med programmering da jeg var 12 år. Det var BASIC på en Amiga 1200 og har deretter fått hjernen min infisert av Perl. Det er helt greit, jeg liker Perl.

Fra 2000 jobbet jeg med IT «for fun and profit», de senere årene var det mest for å dekke mine egne små behov. Per i dag består min private infrastruktur av 4-5 servere, hvorav én kjører FreeBSD og resten er OpenBSD. Jeg måtte jo nevne dette når intervjuet er for NUUG!

Hva er ditt forhold til foreningen NUUG?

Mitt forhold til foreningen er vennskapelig og uformelt. Jeg er ikke et formelt medlem av NUUG, men kommer av og til på medlemsmøter og har også selv holdt foredrag der. Jeg var en periode med i foreningen Oslo.pm, som jo består av noen av de samme menneskene.

Hva gjorde deg interessert i beslaget av popcorn-time.no?

Dette var et interessant spørsmål. Før Økokrim sendte ut en pressemelding om beslaget, ante jeg ikke om at det fantes et nettsted under popcorn-time.no. Det var pressemeldingen og innholdet i denne som først gjorde meg nysgjerrig, deretter skeptisk og til slutt nokså provosert. Jeg så en klar feil fra Økokrims side og måtte prøve å gjøre noe for å få gjenopprettet rettferdigheten.

Jeg sendte nokså umiddelbart en epost til politiadvokaten, som er ansvarlig for saken. Jeg påpekte at Økokrim hadde strukket tolkningen av medvirkningsbegrepet voldsomt. Hvordan kunne de påstå at domenenavnet ble brukt til medvirkning til noe ulovlig, når verken selve programvaren eller informasjonen var ulovlig? Jeg gjorde et sjekk på web.archive.org og så at siden www.popcorn-time.no hadde en advarsel om at bruk av Popcorn Time kunne være ulovlig, slik at brukere selv måtte ta et ansvar for sine handlinger.

Politiadvokaten var tydeligvis ikke så interessert i å diskutere saken med meg, fordi på et tidspunkt fikk jeg følgende svar: «Så vidt jeg kan se foranlediger ikke e-posten noen ytterligere kommentarer fra ØKOKRIMs side. Av hensyn til politiets taushetsplikt, og av kapasitetshensyn, har vi ikke anledning til å diskutere innholdet i påtalemyndighetens vurderinger med allmennheten.»

Kapasitetshensyn? Økokrim bruker tid og penger på en fillesak og så bruker de kapasitetshensyn som et argument for å komme seg unna spørsmål om saken i det hele tatt er berettiget?

Jeg lurer på hvem er det som egentlig står bak denne prosessen. Jeg håper at dette på et eller annet tidspunkt vil komme frem. Jeg forsøkte å få vite det, men begjæringen om innsyn i anmeldelsen ble avslått under henvisning til noen bestemmelser i straffeprosessloven og påtaleinstruksen. Jeg er nokså overbevist om at det er noen såkalte rettighetsorganisasjoner som står bak aksjonen, men jeg forstår ikke hvorfor Økokrim er med på leken. Det er jo ikke akkurat meningen at Økokrim skal være et verktøy for disse organisasjonene.

Kan du kort forklare hvorfor du mener tolkningen av medvirkningsbegrepet er strukket så voldsomt?

Vel, det er vel bare å følge rekken av elementer i Økokrims resonnement: Økokrim kapret et domenenavn fordi dette ble brukt til å ha en side, som hadde informasjon og henvisninger til andre sider, hvor man kunne laste ned programvare som brukere kunne bruke til å begå handlinger som angivelig var brudd på opphavsretten.

Er det snakk om straffbar medvirkning? Medvirkning til straffbar handling kan bestå av fysisk eller psykisk medvirkning.

Fysisk medvirkning er handlinger som på en eller annen måte bidrar til den faktiske utførelsen av en straffbar handling. Et banalt eksempel er å forsyne en bankraner med våpenet som benyttes under ugjerningen. Dersom medvirkningen i dette tilfellet er av «fysisk» art, er det dermed tale om å bidra til ulovlig fildeling gjennom å lenke til nettsider som gir mulighet til å laste ned et program som kan benyttes til å krenke noens opphavsrett. Problemet med dette er at det finnes et uendelig antall programmer som kan benyttes til å krenke opphavsretten eller annen lovgivning. Dette gjør ikke at programmene er forbudt, men at brukerne av programmene må bruke hodet.

Dette bringer oss over på den andre muligheten, såkalt psykisk medvirkning. Her er vurderingen om den potensielle medvirkeren har styrket lovbryterens motivasjon for å utføre den straffbare handlingen. Slik vi leser Økokrims pressemelding anser de at dette har funnet sted ved at det på nettstedet «tilbys informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer», antagelig knyttet til programvaren som betegnes Popcorn Time. På den aktuelle nettsiden sto det med fet skrift en advarsel, om at bruk av Popcorn Time og lignende kan være ulovlig, siden mye av innholdet er opphavsrettslig beskyttet.

Hvorfor klaget du beslaget inn for retten?

Jeg syntes at saken hadde en prinsipiell betydning. popcorn-time.no var jo helt uinteressant. Nå tok Økokrim ned popcorn-time.no, men neste gang er det kanskje WikiLeaks eller et annet mer kontroversielt nettsted som blir målet, også med opphavsrett som begrunnelse. Eller ta Tor-nettverket som et annet eksempel: det kan brukes til lovlige formål, det kan brukes til ulovlige formål. Hva skal Økokrim gjøre med det?

Som nevnt, ble jeg nokså provosert av Økokrims fremtreden i saken. Jeg har ikke spesielt mye sympati for nettopp popcorn-time.no (jeg kan vel si det som det er at jeg ikke bryr meg om dem i det hele tatt), men jeg ble veldig provosert av måten Økokrim har håndtert saken på. Så jo mer støy saken skaper, desto bedre er det. Økokrim klager på at de har for få ressurser, likevel kaster de bort tid og penger på et meningsløst domenebeslag.

Tingretten var ikke det første steget jeg tok. Det første var å få ut en epost til Økokrim. Så fikk jeg god hjelp av min kollega Jarle til å skrive et innlegg i Dagens Næringsliv om Økokrims beslag. Innlegget kom på trykk 14. mars og kan også leses på https://foyentorkildsen.no/nyheter/okokrimsdomenebeslag/

Denne skrivingen ville ikke medføre noen endringer, det var bare egnet til å skape litt støy og oppmerksomhet, så da måtte jeg prøve de straffeprosessuelle verktøyene. Men jeg måtte gå flere runder før jeg fikk begjæringen inn til Follo tingrett, som til slutt avviste den.

Først sendte jeg en epost til politiadvokaten i Økokrim og sa at ønsker at retten skal vurdere lovligheten av beslaget. Eposten var formulert som en formell begjæring, men jeg fikk et svar om at begjæring må fremsettes for retten. Ja vel, da prøvde jeg meg med Oslo tingrett, fordi jeg fikk ikke vite hvilken tingrett var rett verneting.

Da jeg møtte opp i Oslo tingrett, fant vi fort ut at Oslo tingrett var ikke involvert i saken. Med litt hjelp fra en kar i ekspedisjonen og vi fikk til slutt indikasjoner som pekte mot Follo tingrett og Nedre Romerike tingrett. Jeg tok kontakt med dem og fikk til slutt svar om at begjæringen sendes til Økokrim som sørger for videresending til korrekt tingrett. Hvorfor kunne ikke jeg få denne beskjeden med én gang?!

Saken ble avvist. Det var i og for seg ikke noe overraskende ved denne avvisningen, men da har jeg iallfall gjort noe. Jeg bør kanskje nevne at jeg tok av meg advokathatten i denne prosessen, jeg var en helt vanlig privatperson.

På et eller annet tidspunkt i prosessen fortalte jeg Petter i NUUG om hva det var jeg forsøkte å få til og nevnte at en forening vil muligens ha større tyngde og bedre muligheter til å få retten til å ta saken inn til realitetsbehandling.

Jeg ble kjempeglad da Petter sa at NUUG vil kjøre saken. Jeg kunne ikke ta på meg saken på vegne av NUUG pga. krav til en advokats uavhengighet, men der fikk NUUG altså hjelp av noen av mine dyktige kolleger i Føyen Torkildsen.

Hva synes du om NUUGs forsøk på å få beslaget prøvd for retten så langt?

Strålende! Jeg hadde ikke regnet med at NUUG og EFN ville anke tingrettens kjennelse, men det gjorde de! Jeg har donert et lite beløp for å betale for ankerunden.

Jeg må også si at tingrettens kjennelse har vært meget grundig. Dommeren brukte god tid på å skrive avgjørelsen.

Jeg er spent på hva lagmannsretten kommer frem til!

Jeg håpet selvfølgelig på at det også ville være i Økokrims interesse å la domstolen prøve saken. Økokrim bør være objektive og ikke legge personlig prestisje i saker, men det blir kanskje vanskelig når Økokrim gått ut med en pressemelding. Det bør vel komme en tilsvarende pressemelding hvis retten kommer til at beslaget må oppheves. Vi får se.

Vi er også veldig spente på hva som blir neste steg, og setter veldig stor pris på din og andres donasjoner og støtte. Takk for intervjuet.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.