[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2013-11-24 - Invoicing for membership fees are out, to null from NUUG

(Norsk tekst følger under den engelske)

Invoicing for membership fees are out, to null from NUUG

Today we sent out our invoices for membership fees to every member except two of our larger enterprise members. The membership fee is the most important source of income for NUUG and we thank you all for being a member. Get in touch with us if there is anything surprising about the invoice.

After sending out the invoices through the sendregning.no service we noticed that there seemed to be an error with the subject of the outgoing email. NUUG had no intentions of calling its members for a bunch of nulls. The mail is not directly under our control and we have contacted sendregning.no to see if there is anything we did wrong or should do differently next time.

Payment of the membership fee in time will ensure that there will not be any disturbances in the delivery of any ;login: magazines. If you are not a member yet, please consider becoming one.

Thank you for the attention.

Fakturaer for medlemskap er sendt ut, til null fra NUUG

I dag sendte vi ut faktura for medlemskontingent til alle medlemmer med unntak av våre to største firma-medlemmer. Medlemskontingenten er vår desidert viktigste kilde til inntekt for NUUG og vi takker alle for å være medlem. Ta kontakt med oss dersom det er noe overraskende med fakturaen.

Etter utsending av fakturaen la vi merke til at emne-feltet på mailen som ble sendt ut var feilformatert. Det var aldri NUUGs intensjon å kalle våre medlemmer for noen null. Mailformateringen er ikke direkte under vår kontroll og vi har tatt kontakt med sendregning.no for å finne ut hva som skjedde og hvordan vi kan unngå at det skjer neste gang.

Tidsnok betaling av medlemskontingenten vil sørge for at det ikke blir noen forstyrrelser i leveringen av ;login:-blader. Dersom du ikke er medlem enda, vurder å gjøre noe med det.

Takk for oppmerksomheten.

Tagger: nuug.