[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2013-02-26 - Frikanalen endelig over på teknisk løsning basert på fri programvare

Her følger en liten oppdatering om Frikanalen, der NUUG er medlem, basert på en orientering som NUUGs mann i styret hos Frikanalen, Odin Hørthe Omdal, la frem for styret i NUUG 2013-02-24.

Frikanalen mistet statsstøtten da statsbudsjettet for 2013 ble vedtatt, og har også mistet et par medlemmer på grunn av dette. Det tekniske arbeidet med å få de tekniske løsningene over på en plattform basert på fri programvare har fortsatt. Hovedutvikler Benjamin forteller at den ferdige løsningen også vil være fri programvare, lisensiert med en GNU-lisens. Dette arbeidet er delt opp i flere deler. Friprog CasparCG fra SVT og Media Lovin' Toolkit blir brukt i playout. Det blir óg skrevet en frontend i Django (beta.frikanalen.no), med tilhørende REST-API. I tillegg utvikles det verktøy for automasjon i behandling av videofiler og videoproduksjon. Frikanalen har også et godt samarbeid med Open Broadcast Encoder-prosjektet som brukes til distribusjon av videosignal. Frikanalen fikk nylig en virtuell maskin fra NUUG til bruk som Django-frontenden og levering av videofiler (frikanalen.nuug.no). Denne vil bli tatt i bruk de nærmeste dagene.

Dette betyr at Frikanalen siden 2013-01-30 for første gang har vært på en plattform som foreningen kontrollerer selv, fra innsending til kringkasting. Kanalen har samtidig flyttet til Chateau Neuf, med mer egnet arbeidsrom for både folk og utstyr, og har nå har bygd og kjører en regi-rigg i samarbeid med Oslo Student TV.

Kanalen hadde regnet med ett år til med stønad (1 million/året) slik at det ble tid til den overgangen en har vært igang med en stund. Siden det ikke skjedde har kanalen en hel del utestående gjeld til firmaer for tjenester o.l. en ikke bruker, og noe for arbeid. Dessuten finnes en lang support-avtale for et ubrukt system, som det er mulig å komme seg ut av ved å betale en større sum penger. Det vil dog fort spare seg, og all denne gjelda og disse avtalene som organisasjonen ikke treng lengre hadde vært greit å fått vekk. Det holder kanalen unaturlig nede. All gjeld er på rundt 800 000.

Til neste årsmøte (fredag 2013-03-15) skal styret i Frikanalen legge frem hvordan kanalen skal kunne drives videre. Det er til dette årsmøtet igjen lansert forslag om å endre vedtektene for å åpne for at deltakerne kan bruke senderetten til reklame/sponsing. Fra NUUG planlegger Anders Einar Hilden i sekretariatet å stille på årsmøtet for å representere NUUG.

Tagger: frikanalen, nuug.