[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.18 18:08
webmaster@nuug.no

⇐ Nyheter fra NUUG

2016-04-17 - Bakgrunn for begjæringen om rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

Økokrim besluttet den 7. mars 2016 å ta beslag i domenet popcorn-time.no, beslutningen ble tatt av politiadvokat hos Økokrim, Maria Bache Dahl, uten at det ble prøvet for en domstol.

Vi anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet for retten.

DNS-domenet Popcorn-time.no pekte til en nettside som gir informasjon om programvaren PopcornTime i ulike varianter. I tillegg til dette lenker den til andre nettsider hvor programvaren kan lastes ned. Det er ingenting som tyder på at selve programvaren er ulovlig, og innehaveren av nettsiden advarte mot misbruk av programvaren.

Kulturdepartementet uttalte dette til Stortinget: «Den enkelte Internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke. (Kravet om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag gjelder bare for fremstilling av eksemplar til privat bruk etter § 12, jf. bestemmelsen i fjerde ledd.) Like fullt vil den som har gjort verket tilgjengelig på Internett ha overtrådt åndsverkloven.»

Det er altså høyst uklart om strømming av opphavsrettsbeskyttet materiale i seg selv er ulovlig, noe som setter store spørsmålstegn ved bruken av beslag som tvangsmiddel.

Videre har programvare som Popcorn Time mange likheter med annen programvare som også kan misbrukes til ulovlige formål. Beslag av domenenavn kun på bakgrunn av omtale av programvare og lenking til denne vil være svært uheldig sett i et ytringsfrihetsperspektiv. Dette har blitt sammenlignet med at politiet skulle beslaglagt instruksjonsmanualer for bruk av boltesakser.

På fredag sendte NUUGs advokat Føyen Torkildsen over en begjæring om rettslig prøving av beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no til Økokrim. I forkant hadde EFN på NUUGs forespørsel sagt ja til å støtte henvendelsen, slik at forespørselen om rettslig prøving kommer fra våre to organisasjoner. Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på åndsverkloven.

Begjæringen ber om at fremgangsmåten til Økokrim vurderes av retten og argumenterer for at beslaget er urimelig.

Tagger: dns-domenebeslag, nuug.