[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2024.02.28 07:40
webmaster@nuug.no

Pressemelding sendt ut 2006-05-08.

Ny plugin for ODF-dokumentformatet til Microsoft Office

Oslo, 7. mai 2006

Microsoft vil ikke selv støtte den nye ODF-standarden, men nå forteller stiftelsen bak OpenDocument at de har laget et tilleggsprogram for MS Office som støtter det standardiserte dokumentformatet. Det åpner mulighet for å velge det åpne dokumentformatet, og stadig bruke det velkjente programmet MS Office, og en kan dermed unngå en stor migrering til noe annet enn MS Office.

Stiftelsen ble nylig ferdig med testingen av et programtillegg for alle utgaver av Microsoft Office tilbake til MS Office 97. Tilleggsprogrammet er lett og bruke og installerer et nytt valg for å lagre dokumenter på fil-menyen. Tilleggsprogrammet ODF håndterer OpenDocument som om det var dokumenter fra MS Office.

Gary Edwards i stiftelsen sier testingen har vært omfattende og grundig. Så langt man kan se har det ikke vært problemer, selv ikke med hensyn på tillegg for funksjonshemmede som staten Massachusetts er fokusert på.

Noen personer lurer på hvorfor det vises interesse for å «øke» levetiden for tilårskommende Win32-programmer?

Gary Edwards sier at dette ikke handler om «Windows» eller MS Office. Det handler om personer, bedrifter, eksisterende arbeidsflyt og forretningsprosesser, med en dokumentarv der systemer må virke sammen. Det er behov for koordinering og tilpasninger for å nå et nytt nivå med nytte og tjenester. Det handler også om neste generasjon med samarbeide mellom datasystem, og møte kravene som følger med tjenesteorientert arkitektur og åpne standarder på Internett.

Utviklingen av ODF-plugin til MS Office kommer etter at staten Massachusetts i USA etterlyste et programtillegg som ville «tillate Microsoft Office å på en enkel måte åpne, vise og lagre ODF-filer, og også tillate transformering av dokumenter mellom Microsofts binære (.doc, .xls, .ppt) eller XML-formater og ODF». ODF-programtillegget gjør dette, og det betyr at staten Massachusetts, og også andre som f.eks den norske staten og norske kommuner, kan fortsette med å bruke MS Office, selv om de velger å bruke den åpne ODF-standarden. De vil da gå glipp av besparelsen ved å velge en fri kontorpakke som OpenOffice.org, men kan fortsette med å benytte verktøy de er godt kjent med.

Norsk innflytelse på ODF-standarden

ODF-standarden ble godkjent av ISO den 1. mai som standarden ISO/IEC 26300. Dette var resultatet av en lengre prosess hvor norske delegater via Standard Norge har spillet en viktig rolle, ved å sette ODF på dagsordenen i ISO, og ved å få ISO til å invitere industrikonsortiet OASIS til å sende ODF til standardisering i ISO.

Microsoft har sagt at de ikke vil støtte ODF-standarden, men at de i stedet vil søke å standardisere deres eget XML-baserte dokumentformat OpenXML via industrisammenslutningen ECMA, og så sende denne standarden til godkjennelse i ISO. I motsetning til ODF vil Microsoft selv bestemme også over endringer til deres standard, og dette betyr etter manges mening at det ikke er en åpen standard.

Avstemningen i ISO har ført til kommentarer fra en del land, og det er nå 21 sider med kommentarer som skal besvares tilfredsstillende i ISO, på et møte i Canada i august. Dette vil sannsynligvis resultere i en ISO-standard som er forskjellig fra OASIS-standarden. Norske eksperter arbeider med å få laget en prosedyre som sikrer at framtidige ODF-standarder blir fullstendig like fra OASIS og ISO, ved et utvidet samarbeide mellom OASIS og ISO. Dessuten arbeider norske eksperter på å få ISO-standarden til å være fritt tilgjengelig - dette tillater ISO-reglene, hvis den opprinnelige standarden er fritt tilgjengelig.

Keld Simonsen fra NUUGs standardiseringsutvalg og norsk deltager i ODF-standardiseringen i ISO sier at NUUG er glade for at det nå er vedtatt en internasjonal standard for dokumentformater, og oppfordrer den norske staten, kommunene og det norske arbeidslivet til å bruke dette dokumentformatet. Med ODF-programtillegget til MS Office er det nå mulighet for at alle kan ha adgang til ODF-dokumenter. Keld Simonsen er også glad for at dette er en åpen standard med mulighet for selv små aktører som NUUG via Standard Norge for å påvirke standarden.

Kontaktpersoner

Axel Bojer , tlf.: +47 954 32 417
Keld Simonsen , tlf.: +45 3322-6543

Referanser

ODF som plugin i MS Office:
http://www.groklaw.net/article.php?story=20060504015438308
Avstemningsresultatet i ISO:
http://www.jtc1sc34.org/repository/0728.pdf
NUUG - Norwegian UNIX User Group - jobber for åpne systemer og åpne standarder.
NUUG startet den kommersielle delen av Internett i Norge i 1985. NUUG holder på med IT-politikk, medlemsmøter og standardisering. NUUG er også ansvarlig for «Prisen for fremme av fri programvare i Norge». http://www.nuug.no/