[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.06 18:43
webmaster@nuug.no

Pressemelding sendt ut 2006-05-04.

Open Document Format godkjent som ISO-standard

Oslo, 4. mai

Tekstbehandlingsformatet Open Document Format - ODF - har blitt godkjent som ISO-standard, og også som IEC-standard. ODF er nok den mest omtalte åpne standarden for øyeblikket, fordi den åpner for konkurranse med Microsofts kontorpakke MS Office, som er en av Microsofts største inntektskilder.

Avstemningen i ISO - International Organization for Standardization - og IEC - International Electrotechnical Commission - ble avsluttet den 1. mai, og resultatet var en enstemmig godkjennelse, idet enkelte land unnlot å stemme. Den videre prosedyren i ISO og IEC er nå at kommentarer skal behandles, og dette kan føre til endringer i den endelige standarden, som ventes offentliggjort til høsten.

ODF-standarden er laget av industrikonsortiet OASIS. Bl.a. EU-kommisjonen oppfordret OASIS til å sende inn standarden til en offisiell standardiseringsorganisasjon. Via norsk deltakelse ble ODF satt på dagsordenen i ISO, og ISO oppfordret så OASIS til å sende inn ODF-standarden til ISO-godkjenning. Det gjorde OASIS, og det er denne prosedyren som nå fører til godkjennelse av standarden ISO/IEC 26300.

Den nye standarden forventes å føre til store gevinster, bl.a. økt konkurranse med forventet rimeligere priser og bedre kvalitet til følge, og en mulighet for alle borgere til å benytte det offentliges tilbud av tjenester på nettet, hvor det ofte i dag tilbys løsninger, som kun kan benyttes med en enkelt leverandørs produkter.

ODF-formatene benyttes i dag av en rekke frie programmer, bl.a. OpenOffice.org, Koffice, Gnumeric og Abiword, og de kan benyttes bl.a på operativsystemene MS Windows, Mac, FreeBSD og Linux. Programmene kan bl.a. hentes på følgende adresser:

Kontaktpersoner
Axel Bojer <axelb at skolelinux.no>, tlf.: 954 32 417
Keld Simonsen <keld at dkuug.dk>, tlf. +45 2240-6543

Referanser:

ODF vedtatt som ISO-standard:
http://www.consortiuminfo.org/standardsblog/article.php?story=20060503080915835
NUUG - Norwegian UNIX User Group NUUG jobber for åpne systemer og åpne standarder. NUUG startet den kommersielle delen av Internett i Norge i 1985. NUUG holder på med IT-politikk, medlemsmøter og standardisering. De er også ansvarlig for «Prisen for fremme av fri programvare i Norge».
http://www.nuug.no/