[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2024.02.28 07:40
webmaster@nuug.no

Pressemelding sendt ut 2006-06-12

Oslo, 12. juni 2006

Det danske Folketinget vedtar bruk av åpne standarder i IT.

Folketinget vedtok sent fredag ettermiddag den 2. juni å bruke åpne standarder. Beslutningen betyr at den danske staten i prinsippet vil bruke åpne standarder i nye IT-prosjekter fra senest 1. januar 2008, eller så snart det er teknisk mulig. En katalog over åpne standarder skal være ferdig senest 1. januar 2008, til inspirasjon for andre offentlige myndigheter, forretningslivet og resten av verden. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Danmark slutter seg dermed til den voksende rekke av stater som velger åpne standarder. Norge var den første med eNorge 2009-planen, så kom Massachusetts i USA i slutten av 2005 som skapte mye furore. Hovedårsaken for all denne interessen rundt et tilsynelatende teknisk emne er at åpne standarder kan true posisjonen til programvaregiganten Microsoft, som har et nesten-monopol på operativsystem og kontorprogrammer. Noen av Microsofts produkter følger ikke åpne standarder.

Folketingets beslutningsforslag, B 103, var siste punkt på dagsordenen, på den siste dagen som Folketinget hadde i denne samlingen før sommerferien. Det var altså i 11. time at beslutningen ble fattet. Selv om beslutningen ble truffet enstemmig, var det en lang og trøblete vei før det ble vedtatt. Forslaget ble første gang framsatt i januar 2005, men kastet da nyvalg ble utskrevet og et forslag kun lever i den samlingen hvor det er framsatt. Dernest ble det foreslått igjen i mars 2006, og alle partier var positive, men regjeringspartiene Venstre og Konservativt Folkeparti var imot dette beslutningsforslaget fordi de ikke kunne si hvor mye forslaget ville koste. Det er for øvrig normalt for den sittende regjeringen å stemme ned forslag fra opposisjonen, for senere å framsette de deler av forslaget som de kan gå inn for, som regjeringens forslag. Problemet med økonomi var også deres hovedinnvending ved det første forslaget fra 2005, og vitenskapsministeren lovet å undersøke de økonomiske konsekvensene, men hadde ennå ikke laget en rapport mer enn et år senere. Helt fram til siste øyeblikk for godkjennelse prøvde regjeringspartiene å stoppe forslaget ved å ikke tillate det på dagsordenen, men det lyktes dem ikke, og til sist endret regjeringspartiene deres stemme til "ja" så beslutningen var enstemmig.

Årsaken til denne endring av stemme var at den liberalt-konservative regjeringen - som er en mindretallsregjering - mistet støtten fra deres støtteparti, høyrefløyspartiet Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti var opprinnelig positiv, men bekymret for økonomien, men med deres endringsforslag "eller så snart det er teknisk mulig" ble de omvendt til opposisjonens side. En delegasjon fra Microsoft hadde også forsikret Folketinget om at de var positive overfor åpne standarder, og da det er en av hovedsakene for regjeringen å være verdensførende innenfor IT ville regjeringen ikke stemmes ned på dette nøkkelområdet.

Den danske regjeringen og dens sosialdemokratiske forgjenger har lykkes med å få Danmark til å være i toppen av mange lister om IT-lederskap, og IT anses for å være et av de viktigste områdene for framtiden i det danske samfunnet. Ett initiativ har vært å lage en katalog over åpne standarder kalt "OIO-katalogen" med 607 standarder på forskjellige områder, som studeres av mange andre regjeringer for deres implementering av åpne standarder. Et annet initiativ har vært en lov som ble satt i verk dette året og som krevde at alle bedrifter som handlet med den danske staten måtte avlevere regninger elektronisk. Hvis ikke, fikk de ingen betaling. Så regjeringen mener det alvorlig når de sier de har fokus på IT.

Veien fram for beslutningsforslaget er nå at det kommer en rapport om de økonomiske konsekvensene av forslaget, som skal diskuteres av partiene i Folketinget på et møte 15. august. Det forventes at de økonomiske konsekvensene ikke vil føre til flere kostnader som regjeringen ellers har antydet, men derimot betydelige besparelser. Besparelsene ble forøvrig dokumentert i en upublisert rapport fra vitenskapsministeriet, som ble lekket et par uker før det avsluttende Folketingsmøtet. Etter augustmøtet vil det bli skrevet en plan for implementering av beslutningsforslaget om åpne standarder, kanskje som en ny lov. Regjeringen sier de gjerne vil gå lengre enn det godkjente forslaget, og også involvere kommunene og regionene.

Angående det særlige spørsmålet om kontordokumentformater er det ikke klart om regjeringen vil standardisere på Open Document Format (ODF)-standarden, som nettopp ble vedtatt som ISO/IEC standard i mai. Gitt de nære relasjonene regjeringen har til Microsoft med mange møter mellom statsministeren, visestatsministeren, vitenskabsministeren og Microsoft-toppsjefene Bill Gates og Steve Ballmer, og mange møter mellom Microsoft og regjeringen og Folketingspartiene om beslutningsforslaget, kunne regjeringen velge den kommende Office Open XML (OOXML)-standard, som spesifiserer programpakken Microsoft Office 12. Microsoft har framsendt OOXML til standardiseringsorganisasjonen Ecma, som forventes å godkjenne denne standarden i desember 2006, og så vil Ecma sende den til ISO/IEC til godkjennelse. Imidlertid er godkjennelse i ISO tvilsom, og markedsanalysefirmaet Gartner har i en rapport anslått at det er 70 % sjanse for at OOXML ikke vil bli vedtatt i ISO. Det er derfor et stort spørsmål om OOXML blir en åpen standard, og hva det kreves for at man kan si at en standard er åpen.

NUUGs leder Petter Reinholdtsen, sier at det gleder ham at alle, både høyre- og venstresiden i politikken samt Microsoft, i den danske saken støtter åpne standarder. Når det nå er enighet om at standardene skal være åpne kan det fokusers på hvordan de åpne standardene skal være i stedet for å diskutere tilgang og kontroll over standardene.

NUUG er en forening som jobber for åpne standarder, også på internasjonalt plan omkring Unix, programmeringsspråk, internasjonalisering, tastaturer, kontorformater og internett via NUUG sin standardiseringsgruppe.

Kontaktpersoner


Keld Simonsen
epost keld@rap.rap.no
tel +45 3322-6543

Petter Reinholdtsen
epost pere at hungry.com

Referanser:

Dokumenter fra Folketinget om B 103: http://www.folketinget.dk/samling/20051/beslutningsforslag/b103/index.htm

Morten Helveg Petersen, forslagsstilleren til B 103's blog http://www.helveg.dk/flx/blog/?newsPage=ShowNews&NewsGroupId=1&ItemId=255

Norwegian Unix User Group http://www.nuug.no/