[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret [an error occurred while processing this directive]
webmaster@nuug.no

Fredag 2006-02-10 ble et forslag om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare lansert. Noen dager senere presenterte initiativtakeren Bjørn Venn konseptet på et medlemsmøte i NUUG Oslo. NUUG synes dette initiativet er en god idé, og sendte derfor ut denne støtteerklæringen som pressemelding, til medlemmene og som brev til initiativtakeren.

Utsendt 2006-03-05.

NUUG positiv til nasjonalt kompetansesenter for fri programvare

Det er med glede NUUG ser initiativet til å opprette et nasjonalt senter for fri programvare. Vi har stor tro på at informasjon og økt kompetanse om fordelene med fri programvare er det som trengs for å bedre kvaliteten på databehandlingen i Norge.

NUUG er en 20 år gammel forening for profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standarder, fri programvare og UNIX-lignende operativsystemer. Vi har lang erfaring med leverandøruavhengige dataløsninger. Økt brukt av fri programvare tror vi vil bidra til færre leverandørbindinger og skape et fungerende IT-marked i Norge.

NUUG har både firma og enkeltpersoner som medlemmer. Blant våre firmamedlemmer er gode eksempler på selskaper i Norge som leverer løsninger basert på fri programvare, og som utvikler fri programvare for det internasjonale markedet. Personene som er medlemmer hos NUUG er aktive ikke bare med utvikling av fri programvare og åpne standarder, men jobber også med drift i flere av de store organisasjonene i Norge. Styret i NUUG håper alle NUUG-medlemmene vil støtte opp om dette initiativet, og bidra til at det blir en suksess.

Vi er spesielt glade for at initiativet fokuserer på brukerens frihet når det gjelder programvare. Friheten til å endre og videredistribuere endringer er svært viktige deler av prinsippene bak fri programvare, og disse frihetene kommer godt fram når en velger å bruke uttrykket fri programvare i stedet for f.eks. åpen kildekode eller åpen programvare. Det er også viktig med innsyn, men verdien av innsyn i hvordan programmene fungerer er kun verdt noe hvis en vet at den koden en ser er den samme som blir brukt, og da er retten til å distribuere programmer basert på ens egen kopi av kildekoden med de endringer en selv har fått lagt inn helt nødvendig.

Det som er viktig er at det er brukeren av programvare som har kontrollen over programvaren og ikke en enkelt leverandør, både for å motvirke monopoldannelser, for å sikre borgerne innsyn i samfunnets prosesser og for å sikre samfunnet kontrollen med egen infrastruktur. Brukervennlige lisenser som GNU General Public License gjør dette mulig.

NUUG deler årlig ut prisen for fremme av fri programvare, og har arbeidsgrupper som jobber både f.eks. med IP-telefoni basert på fri programvare, åpne standarder og video-opptak og distribusjon. Mer informasjon om NUUG er tilgjengelig via web.

Vi deler gjerne NUUGs erfaring om fri programvare, åpne standarder og portable systemer det initiativtakerne av dette kompetansesenteret, og stiller gjerne opp med vårt rikholdige kontaktnett. Hvis det er interesse for det, så kan vi også stille med folk til gruppen som skal fortsette arbeidet med dette initiativet.

Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG