[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.04.02 12:55
webmaster@nuug.no

Medlemsmøte 2011-10-11: Modell og virkelighet: Mestring av det kjørende program med DCI

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det sosialt samvær.

Tid:
Tirsdag 11. oktober 2011 kl. 18.30
Sted:
Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 (live),
Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7, Stavanger (videostream) og

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst, så det er lurt å komme før 18:30 mens det er folk i døra til å slippe deltagerne inn.

Månedens tema er: «Modell og virkelighet: Mestring av det kjørende program med DCI» med Trygve Reenskaug. Foredraget vil foregå på norsk:

Objektorientering kan sees fra to synsvinkler. Den ene er koden med klasser og superklasser. Koden er statisk og fryses ved kompileringen. Den andre synsvinkelen er det kjørende program. Her ser vi objekter som kommer og går og som danner stadig skiftende nettverk av samvirkende objekter. De to synsvinklene er stort sett uavhengige, og det er ofte vanskelig å forklare hva som skjer i det kjørende program ut fra den statiske koden. Forskjellen ligger i vårt ståsted. Klassen gir en beskrivelse av objektet sett innenfra. Den sier alt om hva objektet gjør med innkomne meldinger og hvilke meldinger som blir sendt ut. Men den sier ingenting om omgivelsene, om hvor en melding kom fra og hvorfor. Klassen sier heller ingenting om hva som skjer med en melding etterat objektet har sendt den.

Når programmet kjører, må vi observere systemet i rommet mellom objektene for å se disse viktige aspektene. Hvilke objekter eksisterer akkurat nå, hvilke meldinger flyter mellom dem og hvorfor. Vår utfordring er å skrive kode som spesifiserer dette dynamiske aspektet av programmet. Vår løsning er objektorientering slik den opprinnelig var ment, ikke bare klasseorientering som synes å være enerådende i dag.

Vi skal også se hvordan full objektorientering gjør det lettere å bringe sluttbrukerne inn bildet slik at vi sammen kan bygge en felles mental modell. Vi kan derpå implementere denne modellen og få et program som gir brukeren en illusjon av at maskinen er en naturlig utvidelse av hodet hans.

Trygve Reenskaug er professor emeritus ved institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han har 50 års erfaring med profesjonell programmering og forskning innen software engineering i industrielle sammenhenger. Han har bred erfaring fra undervisning, foredrag og workshops. Hans pionerarbeider inkluderer brukerprogrammering og database-sentrert arkitektur (1963), objektorientert systemarkitektur (1973), Model-View-Controller (1978), rollemodellering (1983) og den ledende boken om rollemodellering (1995). Han arbeider nå med en ny paradigme for objektorientert programmering (DCI) som skiller mellom koden for hva systemet er (tilstanden) og koden for hvordan systemet utfører ulike operasjoner.

Foredraget ble tatt opp på video og er tilgjengelig i følgende utgaver:
Video:
Ogg Theora ([an error occurred while processing this directive])
MPEG1 ([an error occurred while processing this directive])
H.264 ([an error occurred while processing this directive])
Quicktime for iPod ([an error occurred while processing this directive])
Lyd:
Ogg Vorbis ([an error occurred while processing this directive])
MP3 ([an error occurred while processing this directive])

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se egen side om direktesending av video.

Inngangen til Høyskolen i Oslo er ved trikkeholdeplassen Holbergs plass.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net, mailinglisten aktive@nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via <http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!