[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2023.03.24 12:41
webmaster@nuug.no

Medlemsmøte 2007-04-10: Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp

Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

Tid:
Tirsdag 10. april 2007 kl. 18:30
Sted:
Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til Høgskolen og auditoriet er låst, så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å slippe deltagerne inn.

Månedens tema er «Kunnskapsbasert Engineering med Common Lisp» med Kristoffer Kvello:

Kunnskapsbasert Engineering (KBE) er en programmeringsteknologi og -metodologi for å utvikle programmer som gjør automatisk design av sammensatte gjenstander -- enhver ting hvis egenskaper og komponenter vil variere i tråd med klart definerte regler. Disse reglene beskriver hvordan alle vesentlige aspekter av gjenstandene arter seg under ulike forutsetninger og forhold. Dermed vil KBE-systemet produsere gyldige design som vil variere avhengig av konteksten -- f.eks. kostnadsrammer, kundegrupper, ulike lovverk, valg av teknologier, eksterne faktorer som råvarepriser, etc. Siden det ofte er en langvarig og arbeidskrevende prosess å utarbeide slike design manuelt, vil KBE-systemet gi mulighet til vesentlig mer eksperimentering med ulike løsninger.

Teknisk kan KBE-systemer beskrives som «objektorienterte regneark». I sin kjerne består de vanligvis av et objektorientert programmeringsspråk utvidet med mekanismer for å registrere avhengigheter mellom verdier.

KBE-utviklingsverktøy har tradisjonelt vært basert på Common Lisp. Delvis kommer det av at KBE vokste ut av «Kunstig Intelligens»-aktivitetene på 1970 og 80-tallet, og delvis kommer det av at Lisps interaktivitet og makrosystem gjør det godt egnet som underliggende språk man kan bygge mer engineering-nære spesialspråk oppå. KBE-verktøyet Selvaag BlueThink bruker er basert på Lisp, og selskapet har 10 Lisputviklere i sin KBE-gruppe.

Kristoffer Kvello er fagsjef KBE hos Selvaag BlueThink. Han har hovedsakelig jobbet med KBE siden 1996 (avbrutt av et kort opphold da han jobbet med Internet-systemer i Telenor). Han er mest vant med Lisp, og bruker til daglig trygg, lisensiert programvare fra Microsoft.

Lysark er tilgjengelig i PDF-format.

Foredraget ble tatt opp på video og er tilgjengelig i følgende utgaver:
Video:
Ogg Theora (128M)
MPEG1 (129M)
H.264 (184M)
Quicktime for iPod (161M)
Lyd:
Ogg Vorbis ( 22M)
MP3 ( 27M)

Inngangen til høyskolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet. Parkeringsplass finnes mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.hio.no/content/view/full/36866.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og LATEX-format fra http://www.nuug.no/aktiviteter/20070410-kbe-lisp/.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net, mailinglisten aktive@nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.

Vel møtt!