[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2022.09.06 18:42
webmaster@nuug.no

Medlemsmøte 2005-08-18: HikerNet - prinsipp, simulering og applikasjoner

Norsk Unix System Brukers Forening (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

Tid:
Torsdag 18. august 2005 kl. 18:30
Sted:
Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

Denne gangen er temaet "HikerNet - prinsipp, simulering og applikasjoner":

HikerNet er et meldingssystem basert på store-and-forward prinsippet tenkt for bruk i områder uten vanlig telekommunikasjonsinfrastruktur. Transport av meldinger skjer ved at små apparater (mobiltelefoner) bæres rundt. Når disse apparatene er nær hverandre utveksles meldinger ved hjelp av peer-to-peer forbindelser i et ad-hoc nettverk. På denne måten blir meldinger asynkront transportert i et store-and-forward mønster. Systemet inneholder transport- og sikkerhetsinfrastruktur, som presenteres i foredraget.

For å vurdere om et slikt nettverk kan bygges ble det gjennomført en simulering av HikerNet på et Linux-basert system. Resultater og konklusjoner fra simuleringene blir presentert i foredraget. I foredraget presenteres det også tanker rundt applikasjoner for HikerNet utover ren meldingsutveksling.

Dr.rer.nat. Wolfgang Leister er sjefsforsker på Norsk Regnesentral. Han arbeider i hovedsak innen multimedia, digital TV, nettverksteknologier og datagrafikk. Han har tidligere vært utviklingsingeniør hos Metronor AS og vitenskapelig medarbeider ved Institut für Betriebs- und Dialogsysteme, Universität Karlsruhe.

Lysark er tilgjengelig i PDF-format. Foredraget ble tatt opp på video (0:58, 129 MB).

Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den tilgjengelig både i PostScript-, PDF- og LaTeX-format.

Vel møtt!