[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2023.03.24 12:41
webmaster@nuug.no

2005-04-15: Bjarne Stroustrup: Future Direction for C++0x

Høgskolen i Oslo og Norwegian Unix User Group (NUUG) har gleden av å invitere til foredrag med Professor Bjarne Stroustrup, Texas A&M University, opphavsmannen til C++. Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle.

Tid:
Fredag 15. april 2005 kl. 16.00
Sted:
Auditorium 2, Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30.

C++98 var den første ISO/ANSI C++ standarden og ble publisert i 1998. Stroustrup er med i arbeidet med neste versjon av C++ som går under navnet C++0x som står for "C++200x", da man ennå ikke vet når denne standarden vil bli fastlagt.

Future Direction for C++0x:

A good programming language is far more than a simple collection of features. My ideal is to provide a set of facilities that smoothly work together to support design and programming styles of a generality beyond my imagination. Here, I outline rules of thumb (guidelines, principles) that are being applied in the design of C++0x. For example, generality is preferred over specialization, novices as well as experts are supported, library extensions are preferred over language changes, compatibility with C++98 is emphasized, and evolution is preferred over radical breaks with the past. Since principles cannot be understood in isolation, I very briefly present a few of the proposals such as concepts, generalized initialization, auto, template aliases, being considered in the ISO C++ standards committee.

Mer detaljert omtale av temaet finnes her.

Bjarne Stroustrup designet og implementerte C++ som etterhvert har blitt det ledende objektorienterte programmeringsspråket. Stroustrup har med C++ vært en pioner for bruken av objektorientering i applikasjoner hvor effektivitet er viktig, som systemprogrammering generelt, simulering, grafikk, switching, embedded systems og vitenskaplige beregninger. C++ har utover dette hatt en dyp innflytelse på språk som Java, C# og Fortran99 og også på systemer som COM og COBRA. Hans bok "The C++ Programming Language" er trolig den mest leste av sitt slag og er oversatt til 18 språk. En senere bok, "The Design and Evolution of C++", beskriver hvordan et programmerinsspråk blir til. I tillegg til fem bøker har Stroustrup publisert mer enn hundre akademiske og populærvitenskaplige artikler.

Mer om Stroustrup på www.research.att.com/~bs.

Slidene er tilgjengelig i PDF-format.

Inngangen til skolen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er svært begrenset plass på denne.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den tilgjengelig både i PostScript- og PDF-format.

Vel møtt!