[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2023.03.24 12:41
webmaster@nuug.no

Medlemsmøte 2004-09-16: Copyright vs. Community.

NUUG inviterer i samarbeide med Elektronisk Forpost Norge til medlemsmøte i NUUG Oslo torsdag 16. september 2004 kl. 18:30 på Høgskolen i Oslo, HiO, - Vika, Cort Adelersgt. 30. Inngangen er 15 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole, men det er svært begrenset plass på denne. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

Vi har gleden av å invitere til foredrag med pioneren Richard M. Stallman i Oslo og i Bergen over temaet "Copyright vs. Community". Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle og gratis. Om foredraget:

"Copyright utviklet seg i trykkepressens tidsalder, og var tilpasset den begrensede, sentraliserte kopieringen som trykkepressen medførte. Copyright-systemet passer ikke særlig godt sammen med nettverk av datamaskiner, og det kan bare håndheves med trussel om strenge straffer.

De multinasjonale selskapene som profiterer på copyright driver lobbyvirksomhet for strenge straffer for å øke sin makt, samtidig som de hindrer samfunnets adgang til ny teknologi. Men hvis vi mener alvor med å fremme det eneste legitime formålet med copyright -- å fremme utvikling til beste for samfunnet -- da må vi sørge for endringer i stikk motsatt retning."

Richard Stallman er en pioner i utviklingen av fri programvare, det finnes allerede flere biografier om ham, og hans innsats er fyldig omtalt i IT-historiebøker. I 1984 formulerte han lisensen GPL -- Gnu General Public License, også kjent som Copyleft. Hensikten med denne var å fremme kopiering og modifisering av programvare, dvs. å bevare og fremme en kultur for kunnskapsdeling blant programmerere og utviklere. Senere har Copyleft og lignende lisenser også blitt anvendt for bøker/tekst, musikk og film -- alle typer åndsverk. Tanken med slike frie og brukervennlige lisenser er at de skal gjøre åndsverkene allment tilgjengelige og lette å bruke, tilpasse, og endre etter egne behov. Endring av et åndsverk innebærer at det skapes et avledet verk, og Copyleft gir frihet til å skape og distribuere slike avledede verk, gitt at det avledede verket har de samme bruksbetingelser som det originale verket (Copyleft går altså i arv til alle avledede verk fra et originalt verk med Copyleft).

20 år etter GPL ser vi at store deler av programvareindustrien har adoptert denne tankegangen, der flere store aktører har grepet fatt i denne måten å tenke, arbeide og skape på. Også innen skrivekunst, musikk og film er disse arbeidsmåtene for kulturproduksjon på fremmarsj. Selv holder Richard Stallman fast ved sin stiftelse Free Software Foundation og GNU-prosjektet, som er Stallmans bidrag til programvarefloraen og kulturkampen. Richard Stallman er en ettertraktet foredragsholder over hele verden.

Mer informasjon om hvordan du finner frem på: http://www.iu.hio.no/felles/getthere.phtml.

Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den tilgjengelig både i PostScript og PDF-format.

Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er gratis. Vel møtt!