[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2023.03.24 12:41
webmaster@nuug.no

Medlemsmøte 2002-04-18 Realistiske datagenererte Filmer i en fordelt UNIX-omgivelse

Medlemsmøte torsdag 18. april 2002 kl. 1830 på Høgskolen i Oslo, HiO, Vika, Cort Adelersgt. 30. Inngangen er 5 meter fra trikkeholdeplassen Vikatorvet. Skolen har egen parkeringsplass mellom skolen og Ruseløkka skole.

Slidene er er tilgjengelig som PDF (640 KB).

I våre dager blir mange av de aktuelle kinofilmene laget ved hjelp av Linux-drevne datamaskin-cluster, der man genererer realistisk utseende bilder. Vi går 15 år tilbake i tid for å se hvordan disse teknikkene har utviklet seg. Vi ser nærmere på prosjektet VERA (Very Efficient Raytracing Algorithm) som ble brukt til å lage animasjonsfilmene "Occursus cum Novo" (1987) og "Illusion" (1991). For å få bildene beregnet ble det bl.a. brukt et nettverk av tretti SUN-3 Maskiner under Unix i en beregningsmetode som har fellestrekk med dagens GRID-computing. Ved å utnytte ubenyttet tid på arbeidsstasjonene kunne prosjektet få ut 2 1/2 CPU-år beregningstid per animasjonsfilm.

Foredragsholder: Dr.rer.nat. Wolfgang Leister er seniorforsker på Norsk Regnesentral. Han arbeider i hovedsak innen multimedia, digital TV, nettverksteknologier og datagrafikk. Han har tidligere vært utviklingsingeniør hos Metronor AS og vitenskapelig medarbeider ved Institut für Betriebs- und Dialogsysteme, Universität Karlsruhe, der filmprosjektene ble gjennomført.

Meld fra om du kommer til: sekretariat@nuug.no senest 2002-04-17.