[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2023.03.24 12:41
webmaster@nuug.no

Medlemsmøte 2001-11-14: Linuxconf moduler

Medlemsmøte i NUUG Oslo onsdag 14. november 2001 kl. 1830.

Generell innføring i Linuxconf prinsipper og støttefunksjoner/klasser, med fokus på modul API, dialogAPI, og praktisk implementasjon av egne moduler.

Linuxconf er omfattende, så jeg vil prøve å legge opp foredraget slik at det først blir en rask introduksjon av de hovedprinsipper som er felles for de fleste bruksområder, for deretter å gå mer inn i detalj på eventuelle spørsmål som stilles. Fordel om interesserte prøver seg litt på egenhånd før foredraget, slik at evt problemstillinger kan diskuteres og avklares. Det er meget enkelt å genere et kjørbart grunnskall for en ny modul ved hjelp av linuxconf-devel pakken, men hvis modulen blir kompleks kan man fort møte flaskehalser som kan være vanskelige å løse/omgå uten mer inngående kjennskap til de underliggende funksjonene. Det er også mye gamle funksjoner der som nå egentlig er erstattet av nyere (og bedre) klasser ol - så hvis man er i tvil om hvor man bør starte kan det være lurt å få litt oversikt over hva som er nytt og hva som er gammelt.

Jeg har mest erfaring med utvikling av enklere "frontend" moduler for kommandolinje applikasjoner (type sysadmin) ved hjelp av c++ klassene i linuxconf, men mye av dette kunne like gjerne (og kanskje med fordel) vært utviklet som python/perl eller "shellmod" grensenittet. Vær også oppmerksom på at jeg egentlig ikke er noen c++ programmerer, og ikke kan svare så mye på de mer tekniske detaljene for implementasjonen av selve klassene.

Vil også prøve å få med litt om nye interessante muligheter som vregistry (kommandlinje grensesnitt for bruk fra script), linuxconf-wrapper (for moduler som skal kjøres utenfor linuxconf "main", uten root tilgang), og kanskje litt om accountbatch og ldapconf modulen - for brukerbase synkronisering etc. Send gjerne mail med forespørsel om andre ting av interesse.

Lenker:

Foredragsholder: Stein Vråle
Stein Vråle har generell grunn utdanning fra Ifi ol., er ellers selvlært på området *NIX/systemarbeid/programmering. Har jobbet 10 år på driftsavdelingen på Det Norske Meteorologiske Institutt, 3 år med drift og utvikling av virtuelle domene tjenester på MilliMeterPress (design/grafisk byrå), 2 år som selvstendig Linux/nettverks konsulent, og er idag 50% engasjert som system administrator på Opera Software. Lærte endel c++ under utviklingen av egne linuxconf moduler, drifter via personlig firma domenetjenester for nærmere100 private og kommersielle små domener ved hjelp av 2 linuxconf kontrollerte domenetjenere - i kontinuerlig drift og utvikling siden 1998.

Påmelding sendes: sekretariat@nuug.no senest 2001-11-13.