Hva er lokalnettet ditt?

interface:network - nettverket koblet til interface

Ditt lokalnett kan vŠre

localnet = $int_if:network

eller nettverk som 192.168.100.1/24 eller en liste av nett

med filtreringsregel:

pass from $localnet to any port $ports keep state