Dette er ikke en HOWTO

Høytidelig forsikring for nettverksadministratorer

Dette er mitt nettverk.

Det er mitt
eller teknisk sett min arbeidsgiver sitt,
det er mitt ansvar 
og jeg våker over det som mitt eget barn.

det er mange andre nettverk ser nesten ut som mitt,

men det finnes ingen som er helt lik det.

Jeg forsikrer på ære og samvittighet

at jeg aldri vil klippe og lime blindt fra HOWTOer