En omgang til: spamdb og greytrapping

Databaseverkt°yet spamdb - admingrensesnitt for hvitlisting, sletting osv

samspiller med blant spamlogd for automatisk hvitlisting