NAT?

Network Address Translation - oversetting av nettverksadresser

Når offisielle adresser ikke er