Fysisk skille: DMZ

Plasser serverne i et separat subnett