Stoppe maset fra robotene

Du har sikkert sett dette:

Sep 26 03:12:34 skapet sshd[25771]: Failed password for root from 200.72.41.31 port 40992 ssh2
Sep 26 03:12:34 skapet sshd[5279]: Failed password for root from 200.72.41.31 port 40992 ssh2
Sep 26 03:12:35 skapet sshd[5279]: Received disconnect from 200.72.41.31: 11: Bye Bye
Sep 26 03:12:44 skapet sshd[29635]: Invalid user admin from 200.72.41.31
Sep 26 03:12:44 skapet sshd[24703]: input_userauth_request: invalid user admin
Sep 26 03:12:44 skapet sshd[24703]: Failed password for invalid user admin from 200.72.41.31 port 41484 ssh2
Sep 26 03:12:44 skapet sshd[29635]: Failed password for invalid user admin from 200.72.41.31 port 41484 ssh2
Sep 26 03:12:45 skapet sshd[24703]: Connection closed by 200.72.41.31
Sep 26 03:13:10 skapet sshd[11459]: Failed password for root from 200.72.41.31 port 43344 ssh2