Styre trafikk med ALTQ

ALTQ

ALternate Queueing -- bruker "køer" til båndbreddetildeling, trafikkforming

Syntaks:

altq on interface type [options ... ] main_queue { sub_q1, sub_q2 ..}
  queue sub_q1 [ options ... ]
  queue sub_q2 [ options ... ]
[...]
pass [ ... ] queue sub_q1
pass [ ... ] queue sub_q2