[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2012.04.26 15:45
webmaster@nuug.no

HiO

11. oktober 2007 delte for sjette gang NUUG i samarbeide med HiO ut

NUUG og HiOs
Pris for fremme av fri programvare

Om prisen

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Utvalgskriteriene for prisen er som følger:

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

Juryen for 2007 består av Axel Bojer (Stiftelsen åpne kontorprogram på norsk), Bård Farstad (eZ systems), Conrad Newton (Snøfrix), Knut Yrvin (Trolltech), Hårek Haugerud (HiO) og Håvard Fosseng (sekretær).

Vinneren: Linpro AS

Vinneren
Fra venstre: Linpros styreleder Michael Max, grunder Dag Asheim, og daglig leder Trond Heier (Foto: Per Inge Østmoen, EFN)

Pressemelding

Pressemelding fra Høgskolen i Oslo (HiO) og Norwegian Unix User Group (NUUG) Oslo, torsdag 11. oktober 2007 LINPRO AS VANT PRISEN FOR FREMME AV FRI PROGRAMVARE 2007 Prisen gikk til Linpro AS for langvarig arbeid med og for fri programvare i en bransje i rask utvikling. I år var det 18 nominerte kandidater, og prisen ble høytidelig overrakt av Håkon Wium Lie, teknisk direktør i Opera Software. Prisen Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO) står bak prisen på 35 000 kroner. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I 2007 deles prisen ut for sjette gang. Vinneren Linpro AS ble stiftet av Dag Asheim i 1995. De tilbyr profesjonell rådgivning, utviklingstjenester, kurs, support og drift basert på fri programvare. Selskapet er involvert i en rekke åpen kildekode-prosjekter og blant de rundt 90 ansatte finner vi noen av markedets fremste eksperter på sine fagområder. Juryens begrunnelse Selskapet var blant de første i Norge som satset hele sin virksomhet på fri programvare, før Linux og fri programvare var kjent for folk flest. Vinneren har vist at man utmerket kan leve av fri programvare på kommersielt grunnlag. Linpro har i alle år hjulpet til med fri programvare-dugnaden. Det være seg ved å stille til disposisjon e-postlister og utviklingsressurser, eller å stoppe ulovlige metoder fra monopolister. Linpro har jobbet aktivt med å spre kunnskap om fri programvare, samt øke kvinneandelen i en tradisjonelt mannsdominert bransje. Dette viser at samfunnsansvar går hånd i hånd med ønsket om mer konkurranse i programvarebransjen. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo (HiO) ble etablert 1. august 1994 og har i dag vel 11 000 studenter og 1100 tilsatte. Norwegian Unix User Group NUUG er en ikke-kommersiell forening for folk i Norge med interesse for UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri programvare, dannet i juni 1984. Formålene er å stimulere til økt interesse for og bruk av UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarer og fri programvare, samt skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner. NUUG er en ikke-kommersiell forening for UNIX-brukere i Norge. Det er over 300 medlemmer i foreningen som ble dannet i juni 1984. NUUG har som formål å stimulere til økt interesse og bruk av UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner. Fri programvare Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med full frihet til å endre og viderekopiere programvaren. Dette innebærer at viktige detaljer kan granskes, og problemer oppdages og løses, av flere gjennom fagfellevurdering. Statlige institusjoner i flere land krever nå bruk av åpne standarder og fri programvare: Folket skal ikke trenge å kjøpe seg tilgang til offentlig informasjon. Fri programvare sikrer at alle kan benytte seg av programvaren, samt lære seg hvordan den fungerer og bidra med å forbedre den. Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder kan også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2007/. Kontaktperson for Linpro AS: Adm. dir. Trond Heier: <trond.heier@linpro.no>, telefon 2154 4144 Kontaktperson for NUUG: Peter N. M. Hansteen <peter@nuug.no>, telefon 9807 1263 Kontaktperson for HiO: Hårek Haugerud <Harek.Haugerud@iu.hio.no>, telefon 4020 3819

Tidligere vinnere:

Aktuelle lenker