[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2012.04.26 15:45
webmaster@nuug.no

HiO

12. oktober 2004 delte for tredje gang NUUG i samarbeide med HiO ut

NUUG og HiOs
Pris for fremme av fri programvare

Billedgalleri med kommentarer her.

Om prisen

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Utvalgskriteriene for prisen er som følger:

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

Juryen for 2004 består av Dag Asheim, Gisle Hannemyr, Hårek Haugerud, Markus Gamenius og Matthias Ettrich.

Vinneren: Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton for Snøfrix

Vinneren

Snøfrid Kleppe (venstre), Conrad Newton (midten) og Astri Kleppe (høyre) vant prisen.

Pressemelding

Høgskolen i Oslo (HiO) Norwegian UNIX User Group (NUUG) Pressemelding 12. oktober 2004 Snøfrix vinner prisen for fri programvare 2004 Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton er vinnere av prisen for fremme av fri programvare 2004, for utviklingen av Snøfrix. Snøfrix er en "rett fra CD"-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin. Prisen er på 30 000 kroner, og deles ut av Norwegian Unix User group (NUUG) og Høgskolen i Oslo. Med Snøfrix har Snøfrid, Astri og Conrad vist at fri programvare er for flere enn bare de nerdete guttene de fleste forbinder med slikt. Snøfrix er laget av og for utviklere og brukere av begge kjønn og i alle aldre. Snøfrix er lett å komme i gang med og å bruke, siden du ikke trenger å installere noe, Pakken inneholder store mengder programmer for nytte, lek og læring, med masse mer informasjon bare et museklikk borte på Snøfrix-hjemmesiden. Fri programvare er et begrep som stammer fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) på 80-tallet. Forskere fant strenge proprietære lisensavtaler såpass begrensende i sitt vanlige arbeid at de bestemte seg for å skrive sine egne programmer hvor brukere fikk større frihet. Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, modifisere, forbedre og distribuere så mye man vil bare resultatene fortsetter å være i det frie domenet. Fri programvare er også laget med fullt innsyn for alle. Viktige detaljer kan granskes og problemer kan oppdages av flere. Statlige institusjoner i flere land krever nå bruk av slike åpne standarder og fri programvare: Folket skal ikke måtte kjøpe seg tilgang til offentlig informasjon. Norwegian Unix User Group og Høgskolen i Oslo har begge vært med og bidratt til fri programvare miljøet. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I år var det 24 nominerte kandidater, og prisen ble overrakt av Anne Haabeth Rygg - politisk rådgiver i Moderninseringsdepartementet. - De som utvikler fri programvare i Norge, er langt framme på verdensbasis når det gjelder innovasjon og nytenkning, og årets vinner er et godt eksempel på dette. Vinnerne har samlet noe av det beste som finnes av fri programvare til et godt sammensatt hele. Nybegynnervennlighet har vært fokus, og de har lykkes både å lage et godt produkt, og å få markedsført det ut til brukergrupper som ellers sjelden hører om programmer med brukervennlige lisenser, sier NUUGs formann Petter Reinholdtsen. Juryens offisielle begrunnelse: Snøfrix er en "rett fra CD"-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin. Snøfrix-prosjektet er derfor med på å gjøre fri programvare tilgjengelig for stadig flere brukere. Ved å henvende seg til de yngre når man en gruppe som få i miljøet rundt Linux har brydd seg særlig mye om. Sammen med Snøfrix-CD'en har Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Konrad Newton også utviklet en flott hjemmeside http://www.skolelinux.no/snofrix/showInfo.php som vil hjelpe alle i gang med Snøfrix. Sidene er oversiktlige og etter juryens mening godt skrevet for brukergruppen prosjektet henvender seg til. Juryen finner det særlig gledelig at Snøfrix på en flott måte er med på å vise at man finner utviklere i alle aldre og av begge kjønn i miljøet som jobber med åpen programvare. Det er også imponerende at Barne- og familiedepartementet ønsker å stå som utgiver av Snøfrix når denne skal legges ut til utlån på landets biblioteker. Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder kan også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2004/. Kontaktperson for Snøfrix: Conrad Newton <conrad.newton@broadpark.no>, telefon 993 23 524 Kontaktperson for NUUG: Peter N. M. Hansteen <peter@nuug.no>, telefon 980 71 263 Kontaktperson for HiO: Hårek Haugerud <Harek.Haugerud@iu.hio.no>, telefon 402 03 819

Aktuelle lenker