[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2012.04.26 15:45
webmaster@nuug.no

HiO

For første gang delte NUUG i samarbeide med HiO ut

NUUG og HiOs
Pris for fremme av fri programvare

Nytt: Bildegalleri NUUG og HiO-prisen 2002

Vinneren 2002: Skolelinuxprosjektet

[Bilde av vinnerne]
Noen av deltagerne i Skolelinuxprosjektet, bak f.v. Tollef Fog Heen, Gaute Hvoslef Kvalnes, Markus Gamenius, Herman Robak, Dagfinn Ilmari Mannsåker, Tore Anderson, Tarjei Huse og Ragnar Wisløff. Foran Knut Yrvin og Petter Reinholdtsen.

Begrunnelsen fra juryen

Skolelinuxprosjektet har kombinert stor innsats, teknisk kunnskap og politisk teft. Prosjektet har utviklet og fremmet bruken av fri programvare og åpne standarder på en positiv måte.

Med skolen som fokusområde synliggjør prosjektet hvordan fri programvare kan anvendes. Juryen anser dette som strategisk viktig, og som en prioritering som både har betydning for Norge og for bruken av åpne standarder.

Skolelinuxprosjektet har vist verdien av åpen kildekode, ved at programvaren i Skolelinux er lett å tilpasse. Dette gjelder blant annet støtten for ulike målføre som bokmål, nynorsk og samisk. Dette bidrar til å fremme de nasjonale språkene i en digital tidsalder.

Prosjektet har en organisasjonform som involverer svært mange over hele landet, og som lar de aktive bestemme: ``Prestisjen ligger ikke i titler, men i hva en gjør.''

Om prisen

Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Utvalgskriteriene for prisen er som følger:

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

Fristen for å komme med nominasjoner gikk ut 15. september, og 34 nominasjoner var kommet innen fristen. Juryen for 2002 besto av Dag Asheim, Mark Burgess, Gisle Hannemyr, Morten Kjelkenes og Anders Nordby. Prisen ble delt ut med et arrangement i Oslo 7. oktober, i samarbeide med Høgskolen i Oslo. Prisen består av et stipend pålydende Kr. 30.000 fra NUUG, samt diplom og vase fra Høgskolen i Oslo.

Aktuelle lenker