Bilder fra NUUG og HiO-Prisen 2003


Per Lilleengen (rektor HiO) åpner seremonien, og forteller om paralleller mellom fri programvare og skoleverket.
Knut Yrvin forteller om betydningen av å vinne fjorårets pris for Skolelinux-prosjektet.
Per Platou sto for kveldens musikalske innslag.
Dag Asheim (Linpro), leder av juryen, orienterer om et vanskelig valg blant 14 gode kandidater.
Per Lilleengen (rektor HiO) åpner seremonien, og forteller om paralleller mellom fri programvare og skoleverket. Knut Yrvin forteller om betydningen av å vinne fjorårets pris for Skolelinux-prosjektet. Per Platou sto for kveldens musikalske innslag. Dag Asheim (Linpro), leder av juryen, orienterer om et vanskelig valg blant 14 gode kandidater.

Ruth Stenersen (politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet) annonserer vinneren.
Per Lilleengen (rektor HiO) overrekker diplom fra Høgskolen.
Matthias Ettrich mottar prisen på vegne av Trolltech AS. Flankert av Petter Reinholdtsen (leder NUUG) ytterst på venstre side, dernest Per Lilleengen (rektor HiO). Til høyre for Matthias står Ruth Stenersen (politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet).
En overrasket, men glad vinner takker på vegne av Trolltech.
Ruth Stenersen (politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet) annonserer vinneren. Per Lilleengen (rektor HiO) overrekker diplom fra Høgskolen. Matthias Ettrich mottar prisen på vegne av Trolltech AS. Flankert av Petter Reinholdtsen (leder NUUG) ytterst på venstre side, dernest Per Lilleengen (rektor HiO). Til høyre for Matthias står Ruth Stenersen (politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet). En overrasket, men glad vinner takker på vegne av Trolltech.