Bilder fra NUUG og HiOs pris for fremme av fri programvare 2004

Råmateriale - alle bilder vi har fått samlet inn:

Se også galleriet.