[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2007.03.08 16:50
webmaster@nuug.no

Medlemsaktiviteter

Medlemsmøtene annonseres nå i kalenderen.

Høsten 2001 og senere

Se kalenderen.

Våren 2001

Årsmøte 27.06.

Jeppe, Restauranthuset på Vindern, kl. 1800. Innkalling og sakspapirer er sendt medlemmene i posten. Se forkortet utgave her.

Medlemsmøte 13.6.: Linux som operativsystem for mobile enheter

Seminar 22.05.: Linux/SCO/Caldera

Mandag 21. mai: Protestaksjon mot Microsoft og deres holdning til åpne standarder på Internet

Medlemsmøte 16.05.: Palantir

Medlemsmøte 18.04.: RoboCup

NordU2001

NUUG er medarrangør av NordU2001 som foregår i Stockholm 12-16 februar 2001. Påmelding kan skje online eller ved skjema i programheftet som er utsendt. Medlemsnummeret finnes angitt som "kundenummer" på siste faktura for kontingent.

Høsten 2000

Onsdag 13. desember: DNS fra grunnen

Våren 2000

29. juni: Ordinært årsmøte 2000

Merk stedet: Wilhelmsenbygget, Strandveien 20, Lysaker

4.-6. april: IT Expo 2000

NUUG er medarrangør av "Linux Hands On Lab".

4. april kl. 16: NUUG Alan Cox og Michael Meeks på UiO

4. april 2000 vil PING i samarbeid med NUUG, DnD og Christian Schaller arrangere et foredrag med Alan Cox og Michael Meeks.

Alan Cox er en av nøkkelpersonene innen linux-kjernen. På foredraget vil man høre hva han føler er de viktigste utfordringene for å ta linux videre fremover.

Michael Meeks har omtrent samme stilling innen GNOME som Alan Cox har innen linux-kjernen. Han skal fortelle oss hvordan GNOME-prosjektet ser på fremtiden.

Auditorium 1 i nye Universitetsbibloteket fra klokken 16 og utover. Det er plass til ca. 450 personer, inngangsbilletten koster 20 kroner. Gildet er gratis for medlemmer av PING. Fest i RF-kjellernen etterpå.

http://www.ping.uio.no/coxmeeks/
http://www.nuug.no/
http://www.dnd.no/
http://www.linuxrising.org/

16. mars: Intrusion Detection, an element in Adaptive Security

Er det mulig å kjøpe et "intrusion detection system" (IDS) som fanger hackere mens du henter kaffe? Hvordan inngår ID i en sikkerhetshåndtering som klarer å tilpasse seg en rask teknologisk utvikling? Hva er muligheter og begrensninger og hvilken kompetanse er nødvendig? Et eksempel på programvare for dette er Network Flight Recorder som vi har hørt Marcus Ranum fortelle om tidligere.

Vi får besøk av Arnt W.K. Brox, Avdelingleder Internet Security Services - ISEC, fra System Sikkerhet AS. System Sikkerhet er en uavhengig leverandør av IT sikkerhetstjenester. De gir råd for design og krav, samt implementerer, tester og drifter sikkerhetsløsninger for internett-tjenester som "Intrusion Detection" - IDS, brannmurer, Word Wide Web, E-Mail, kort sagt alle Internett baserte sikkerhetsfunksjoner innenfor Internett eller såkalte Intra- og Extranett. Se http://www.sikkerhet.no/.

Tid og sted: torsdag 16. mars kl.18.00 i Dataamatørforeningens lokaler, Trondheimsveien 139 E, Oslo

Ekstra arrangement! fredag 3. mars kl 1230-1500: VA Linux og Scalable Linux

Fredag 3 mars 12:30 inviterer GravityRock.com i samarbeid med Stavanger Linux Users Group, NUUG og Scali allle interesserte til å berike seg med kunnskap ifra 3 personer (Joseph Arruda, Brian Edgar og Steven Naarding) fra selskapet VA Linux Systems, USA.

Møtet holdes i Christiania Quartalet konferansesenter, Grev Wedels plass 5, Oslo (Bygget har en gullfarget 5 tall på fasaden og ligger like ved Norges Bank).

All informasjon finner du her : http://www.slug.no/oslo/

17. februar: GNOME

Kjartan Maraas og Christian F.K. Schaller, begge aktive i Gnome miljøet, kommer for å presentere Gnome, GNU sitt desktop GUI alternativ for Unix. Gnome er for tiden inne i en rivende utvikling. Versjon 1.2 er ute om ikke mange ukene og versjon 2.0 releasen, som er neste viktige milepel er planlagt sluppet til høsten.

GNOME har høstet bred anerkjennelse på grunn av en meget solid grunnarkitektur, hvor bl.a. CORBA og XML spiller helt sentrale roller. GNOME har lenge vært de tekniske brukerenes favoritt, men ettersom nye versjoner har kommet ut, så har GNOME erobret en stadig større andel av Linux desktop markedet.

Det er mange aktive GNOME utviklere i Norge. Bl.a. så er både prosjektet som sørger for støtte for digitale kameraer, Gphoto, og prosjektet som sørger for infrarød støtte under Linux, Linux IrDA, ledet av nordmenn som er nært knyttet til Gnome miljøet, og hvor de samtidig utvikler GUI software ved hjelp av Gnome sin arkitektur.

Kjartan Maraas er hovedmannen bak oversettelsen av GNOME til norsk, mens Christian F.K. Schaller arbeider bl.a. med å lage RPM pakker og skrive artikler for Linuxpower.org.

Tid og sted: torsdag 17. februar kl.18.00 i Dataamatørforeningens lokaler, Trondheimsveien 139 E, Oslo