Kommende arrangementer i Norge

Arrangementer hos de enkelte grupper
NUUG NUUG-Styret
Alle kommende arrangementer Tidligere arrangementer

2017

Oktober
Tirsdag 10. NUUG - Medlemsmøte i NUUG Oslo: Opne offentlege data
Fra 18:30 til 21:00 - i Oslo, Teknologihuset, Pilestredet 56
Livar Bergheim frå DIFI fortel kva som skjer når det gjeld opne data i Norge, no og framover. Nye retningslinjer, felles datakatalog m.m. Korleis har opne offentlege data blitt brukt? http://data.norge.no/

Mandag 30. NUUG-Styret - Styret i NUUG møtest
Fra 20:00 til 21:30 - i Mumble
Styremøte i NUUG.

November
Tirsdag 14. NUUG - Medlemsmøte i NUUG Oslo
Fra 18:30 til 21:00 - i Oslo, Teknologihuset, Pilestredet 56
Tema annonseres så snart det er klart. Vil du snakke om et eller annet? Ta kontakt med aktive@nuug.no.

Desember
Tirsdag 12. NUUG - Medlemsmøte i NUUG Oslo: Nivlheim, et verktøy for datainnsamling fra datamaskiner
Fra 18:30 til 21:00 - i Oslo, Teknologihuset, Pilestredet 56
USIT ved Universitetet i Oslo har laget et system for å samle inn konfigurasjon og nøkkelinformasjon fra maskinparken. Nå utvikler vi neste versjon av dette som et åpen kildekode-prosjekt. Øyvind Hagberg går gjennom hvordan det fungerer, nytteverdien for USIT, og planen videre.

Calendar generated by ADiCT