[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Kalender
Vedtekter
Dokumenter
Styredokumenter
Mailinglister
Wiki
NUUG brosjyre
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi
Mimes brønn

Sist endret 2006.01.04 15:10
webmaster@nuug.no

Standardiseringsutvalget

NUUG er involvert i standardiseringsarbeid gjennom et forsøk på å rekruttere flere medlemmer til ISO/IEC JTC1/SC22.

ISO/IEC JTC1/SC22 er ISO komitéen for "...programming languages, their environments and system software interfaces". Under denne komitéen finner vi bl.a. WG14 - C og WG21 - C++. Du kan lese mer om ISO/IEC JTC1/SC22 og de forskjellige arbeidsgruppene på http://www.open-std.org/JTC1/SC22/.

Det er interessant for NUUG å engasjere seg i standardiseringsarbeid også utenom ISO/IEC JTC1/SC22, selv om dette er hovedfokus nå, for å arbeide for utbredelse og bruk av åpne standarder.

Norge er pr. i dag o-medlem i ISO/IEC JTC1/SC22, d.v.s. at Norge har observatør status. Den andre typen medlemskap er p-medlemmer ("p" for "participating"). Den praktiske konsekvensen av et o-medlemskap er rett til å delta på møter og de diskusjoner som finner sted der, men et o-medlemskap gir ingen stemmerett og argumenter fra o-medlemmer kan ignoreres. Et o-medlemskap gir heller ikke full tilgang til alle dokumenter og mailinglister som ellers er en viktig del for å kunne delta på en effektiv måte.

Norge har vært o-medlem av ISO/IEC JTC1/SC22 siden 01.01.2004 etter en beslutning av Standard Norge (http://www.standard.no) basert på den lave interessen. På det tidspunkt bestod den norske ISO/IEC JTC1/SC22 delegasjonen av ett medlem. Standard Norge ser gjerne at Norge returnerer som p-medlem, men det er et spørsmål om økonomi. Det å opprettholde en norsk komité for dette arbeidet koster penger, og det har ikke vært nok medlemmer til å fylle denne kvoten.

NUUG, i samarbeid med NUUG Foundation, har satt av penger for deltakelse i ISO/IEC JTC1/SC22. Det jobbes med en konkret definisjon av hvordan disse pengene skal brukes, men retningslinjene er klare; NUUG vil dekke medlemskap i Standard Norge (for personmedlemskap), reise og opphold for alle som ønsker å delta i ISO/IEC JTC1/SC22 forutsatt at det gis kontinuerlige oppdateringer og rapporter til NUUG om det pågående arbeidet. Tilbakemeldingene skal brukes til å øke interessen for standardiseringsarbeid samt gi innsikt i prosessen, noe som er en viktig del av åpen standard.

Dessverre skal det mange personlige medlemskap til for å dekke Standard Norges utgifter til norsk komitè. Firmaer og andre organisasjoner som har en interesse av å se Norge returnert som fullverdig medlem ISO/IEC JTC1/SC22 oppfordres derfor til å ta en aktiv rolle i dette arbeidet. Om direkte deltakelse ikke er ønskelig/mulig (f.eks. hvis det ikke er tid til slikt arbeid) er det fremdeles mulig å hjelpe til ved å sponse en norsk komitè.

I vårt arbeid har vi funnet at enkelte missforståelser gjentas ganske ofte. Her er en kort liste:

Alle som er interessert i å delta i- eller sponse norsk deltakelse i ISO/IEC JTC1/SC22 oppfordres til å registrere sin interesse for sådan med Standard Norge eller ta kontakt oss for mer informasjon. Alle som har spørsmål eller ønsker å følge det videre arbeidet oppfordres til å melde seg på NUUG sin aktive@ liste (se http://www.nuug.no) eller ta kontakt med standardiseringsgruppen direkte. Henvendelser til standardiseringsgruppen kan sendes til Idar Tollefsen (idart at performancedesign.no).

Pressemeldinger:

Lenker fra media: